You are here

stichting Argus

Stichting Argus is een onafhankelijk onderzoeks- en persbureau.
We verrichten onderzoek naar politieke, economische, religieuze en maatschappelijke (machts-)structuren (zogenaamde para-politiek) en publiceren daarover.

Verder verrichten wij ook in opdracht van derden onderzoek en kunnen derden trainen en begeleiden in onderzoekswerk.

Dat laatste kan onder meer in de begeleiding van procedures in binnen- en buitenland in het kader van openbaarheidswetgeving. Daartoe werkt Stichting Argus nauw samen met het Juridisch Adviesbureau Maury te Utrecht, dat gespecialiseerd is in dergelijke procedures.

Subscribe to stichting Argus