You are here

Rusland


Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961

  • bericht 593.115 - Veranderingen aangestreept in Russische paspoorten

    Jaren vijftig

    Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1959

  • bericht 484.296 - Handel van de communistische landen met West-Europa
  • bericht 497.463 - Mogelijke besprekingen van de Sowjet-Unie met Joegoslavië

  • Subscribe to Rusland