You are here

Dhr. M. Lewin

De documenten hebben betrekking op organisaties en activiteiten in de jaren 50, 60 en 70 van de 20ste eeuw.

De Nieuw Democratische Partij (NDP) en haar opvolger de Partij Nieuw Rechts (PNR) waren beiden creaties van de Amsterdamse zakenman Max Lewin. Ontevreden over de bedilzucht van de overheid en de hegemonie van de grote partijen, richtte Lewin onder meer samen met H.F. Heijerman eind 1958 de Nederlandse Volksbeweging (NVB) op. In het in juli 1959 uitgebrachte beginselprogramma profileerde de NVB zich als een betrekkelijk gematigde, anti-etatistische beweging, die zich grote zorgen maakte om de in haar ogen groeiende invloed van het militaire apparaat en de bureaucratie op de Nederlandse democratie. (www.historici.nl en Nieuw Democratische Partij (opvolger van Nederlandse Volksbeweging; voortgezet als Partij Nieuw Rechts)

Extreem rechtse partij, niet te verwarren met de Nederlandse Volksbeweging (NVB) van 1945. Uit de stukken: "Uit het verslag van een in februari j.l. in Hotel Krasnapolsky gehouden persconferentie blijkt dat sinds september 1958 is begonnen met de organisatie van een partij de Nederlandse Volksbeweging welke wegens tijdnood nog niet aan de kamerverkiezingen heeft kunnen deelnemen."

Subscribe to Dhr. M. Lewin