You are here

PID / RID rapporten

Elk politiekorps heeft een eigen inlichtingendienst, die deels werkzaamheden verricht voor de AIVD (de zogenaamde WIV (Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)-taak van de dienst) maar ook inlichtingenwerkzaamheden voor het korps en de burgemeesters van de gemeenten van dat korps (de zogenaamde 'openbare orde-taak'). In veel gevallen overlapt de WIV-taak de openbare orde-taak.

Er is een duidelijke taakverdeling tussen de BVD/AIVD en de lokale/regionale inlichtingendiensten. Deze plaatselijke/regionale inlichtingendiensten zijn in veel gevallen de uitvoerende organen van de AIVD. De meeste informanten worden door medewerkers van deze diensten gerund, die vervolgens aan de AIVD rapporteren. Voorbeelden van rapportages van PID's/RID's zijn te vinden in de inzagedossiers van onder meer de Centrumpartij en de Centrumpartij'86 op deze site.

De inlichtingendiensten rapporteren ook aan de burgemeesters en de korpsleiding. Deze kunnen zelf op basis van die rapportages handelen, maar deze rapportages werden ook doorgestuurd aan het ministerie of aan justitie. Een aantal van deze rapportages uit de periode 1970-1971 van de politie Groningen aan de burgemeester en vervolgens aan de procureur-generaal is boven tafel gekomen. Zowel de politie Groningen als de burgemeester van deze gemeente zegt deze en andere rapportages niet meer in archief te hebben.

PID = Politie InlichtingenDienst
RID - Regionale InlichtingenDienst

Taakverdeling tussen BVD en inlichtingendiensten van de plaatselijke politie 1962

politiek/politieel rapport Groningen november 1971
politiek/politieel rapport Groningen oktober 1971
politiek/politieel rapport Groningen september 1971
politiek/politieel rapport Groningen augustus 1971
politiek/politieel rapport Groningen juli 1971
politiek/politieel rapport Groningen juni 1971
politiek/politieel rapport Groningen mei 1971
politiek/politieel rapport Groningen april 1971
politiek/politieel rapport Groningen maart 1971
politiek/politieel rapport Groningen februari 1971
politiek/politieel rapport Groningen januari 1971
politiek/politieel rapport Groningen december 1970
politiek/politieel rapport Groningen november 1970
politiek/politieel rapport Groningen oktober 1970
politiek/politieel rapport Groningen september 1970
politiek/politieel rapport Groningen augustus 1970
politiek/politieel rapport Groningen juli 1970
politiek/politieel rapport Groningen juni 1970
politiek/politieel rapport Groningen mei 1970
politiek/politieel rapport Groningen april 1970
politiek/politieel rapport Groningen maart 1970
politiek/politieel rapport Groningen februari 1970
politiek/politieel rapport Groningen januari 1970
e

Subscribe to PID / RID rapporten