You are here

1986

De AIVD beweert dat kwartaaloverzicht januari - maart 1986 niet aanwezig is. Dit is echter niet bevestigd door een betrouwbare bron.

kwartaaloverzicht oktober – december 1986
kwartaaloverzicht juli - september 1986
kwartaaloverzicht april - juni 1986

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1986

I.

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Een schets van de politieke beïnvloeding vanuit de Sovjet Unie
Het wereldvredescongres te Kopenhagen

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
Het BONK-samenwerklngsverband

IV.

V. MINDERHEDEN
De Palestijnen in Nederland

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1986

I.
II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Vreedzame coëxistentie: een nog altijd een actueel begrip 4
De vriendschapsverenigingen Oostbloksteunpunten in het Westen 13
De van Rappard Garde 16
Jeugdstorm Schiedam 17

III. MINDERHEDEN
Suriname 19
Koerden 22

IV. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
Overzicht voornaamste gebeurtenissen op (politiek) activistisch gebied Januari t/m september 1986 26

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1986

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Pools-Nederlandse joint-ventures
Spionage wereldwijd

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
Opnieuw een "Wereldvredescongres" van de wereldvredesraad
Tamil-kwestie ook een groeiende dreiging voor bet buitenland
Verkiezingsechec en crisis in het Nederlandse communisme
De Socialistiese partij - een profiel
De SAP en de Tweede Kamerverkiezingen
Het verkiezingsresultaat van de rechtsextremistische partijen

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
De anti-kernenergie-beweging
Het anti-milltarisme

V. TERRORISME

Subscribe to 1986