You are here

1990

kwartaaloverzicht oktober – december 1990
maandbericht november 1990
maandbericht oktober 1990
kwartaaloverzicht juli - september 1990
maandbericht september 1990
maandbericht juli/augustus 1990
kwartaaloverzicht april - juni 1990
maandbericht juni 1990
maandbericht mei 1990
maandbericht april 1990
kwartaaloverzicht januari - maart 1990
maandbericht maart 1990
maandbericht februari 1990
maandbericht januari 1990

hieronder de inhoudsopgaven

kwartaaloverzicht oktober – december 1990

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht oktober – december 1990

Introductie
I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
Polen: na de presidentsverkiezingen

II. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE
Terrorisme: voortzetting PIRA-offensief op het continent

III. VEILIGHEID VAN DE STAAT
Inlichtingenactiviteiten: Maritiem Beraad

IV. DIVERSEN
Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
De nieuwe BVD gaat van start

maandbericht november 1990

inhoudsopgave maandbericht november 1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
- Sovjet-Unie : de machtsmiddelen van GORBACHOV
: GORBACHOV en de vakbonden
: het KGB op weg naar 1991
- Libanon : capitulatie van AOUN, vrede in Libanon?

II. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE
- Rechts-extremisme : memoires van de weduwe ROST VAN TONNINGEN
- Activisme : SuZa is dood, teve de BVD!?
- Koerden : ontwikkelingen binnen de PKK

III. DIVERSEN 20
- Sovjet-Unie : misdaadcijfers
- Scannerfreaks

maandbericht oktober 1990

inhoudsopgave maandbericht oktober 1990

Van de redactie 5

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 7
- Sovjet-Unie
invoering meerpartijensysteem mogelijk
CPSU-controle over het KGB
- Roemenië: onrust in leger houdt aan
- Israël: het Tempelberg-incident
- Syrië: poging om uit isolement te geraken

II. DEMOCRATISCHE RECHTSORDE 13
- Golfcrisis : reacties van minderheden in Nederland
- Terrorisme : in memoriam Dessie GREW
- Rechts-extremisme: rechtszaak tegen leden ANS
- Activisme : anti-kernenergieacties
: "veel woonde maar nie dade nie"

III. VEILIGHEID VAN DE STAAT 23
- Inlichtingenactiviteiten : Tsjechoslowaakse inlichtingendienst opgeheven

IV. DIVERSEN 24
- Oost-Europa: personeel geheime diensten naar politie
- "RegenjassendemokratJe"

kwartaaloverzicht juli - september 1990

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht juli - september 1990

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INUCHTINGENEN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Het Comité voor Staatsveiligheid (KGB)

II. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
De Beweging: behoefte aan meer structuur

III. TERRORISME
Irak's terroristische optie

IV. PROLIFERAT1E-AANGELEGENHEDEN
Biologische en toxinewapens

maandbericht september 1990

inhoudsopgave maandbericht september 1990

I. REACTIES OP DE GOLFCR1SIS 5
- Dreiging van "Palestijnse aanslagen vergroot
- De Palestijnse gemeenschap in Nederland
- Turks-Koerdische reacties
- Reacties binnen De Beweging

II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
- Soyjet-Unie: KGB werkt verder aan imago
- Polen: kader voor nieuwe geheime dienst gescreend
- Relatie Tsjechoslowakije-KGB

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME 12
- Anti-imperialisme: internationale bijeenkomst in Nijmegen

IV. ANTIDEMOCRATISCHE STROMINGEN 13
- Rechts-extremisme: Centrumdemocraten contra Centrumpartij'86

V. MINDERHEDEN 14
- Recente ontwikkelingen in Suriname
- Iraanse Koerden onder vuur

VI. DIVERSEN 17
- China herwint prestige
- Duitsland verenigd

Bijlage: Agenda

maandbericht juli/augustus 1990

inhoudsopgave maandbericht juli/augustus 1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
- Sovjet-Unie: nieuwe CPSU-statuten
Europa, Europa!
nieuwe "volksbeweging" met antisemitische trekken
- Roemenië : BRUCAN onthult militair complot
- Bulgarije : communisten verliezen greep op ontwikkelingen
- China : isolement slijt, repressie niet
II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
- Sovjet-Unie: visum geweigerd aan SENATOROV
-Polen : inlichtingenofficieren teruggeroepen?

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
- anti-imperialisme : actiegroep vernielt aardappelvelden
- anti militarisme : activiteiten van de NAD-FM

IV. ANTIDEMOCRATISCHE STROMINGEN
- rechts-extremisme : Wunsiedel, actie en reactie
Diksmuide, "Europa begint hier"
geheime bijeenkomst neonazi's

V. TERRORISME
- Irak : terreur als politiek instrument
- PIRA : activiteiten in Nederland

VI. MINDERHEDEN
- Koerden : reacties op de Golfcrisis
- Marokkanen : anti-Amerikaanse demonstratie in Amsterdam

VII. DIVERSEN
- Computercriminaliteit: Bulgarije bron van veel virussen

Bijlage: Agenda

kwartaaloverzicht april - juni 1990

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht april - juni 1990

I. DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST (BVD)
De nieuwe BVD
De primeur van Wageningen

II. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
Sovjet-Unie: het 28ste partijcongres
Roemenië: machtsstrijd tussen front en leger

III. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Sovjet-Unie: interview met GRU-generaal MIKHAYLOV

IV. ANTIDEMOCRATISCHE STROMINGEN
Rechts-extremisme in West-Europa

V. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
De Kraakbeweging

VI. TERRORISME
Palestijns terrorisme

VII. PROUFERATIE-AANGELEGENHEDEN
Het Iraakse superkanon

maandbericht juni 1990

inhoudsopgave maandbericht juni1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
- Sovjet-Unie: nieuwe grondwet moet separatisme tegengaan; KGB-steun voor GORBACHOV onzeker?
- China: minister signaleert herleving misdaadorganisaties

II. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
- Anti-apartheid: SuZa-campagne 1990
- Anti-imperialisme: opheffing van "De Zwarte"

III. ANTIDEMOCRATISCHE STROMINGEN
- Rechts-extremisme: Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS)

IV. TERRORISME
- PIRA: onderzoek naar aanslag Roermond
- ABU NIDAL hervat activiteiten in West-Europa
- Arrestatie van RAF-leden in de DDR
- Zware bomaanslag in Amsterdam

V. MINDERHEDEN
- KOERDEN: PKK vergroot (financiële) greep op achterban
- IRAN: oppositie bedreigd
- MOLUKKERS: Molukse groeperingen in Nederland in actie
- SURINAMERS: BRUNSWIJK in Nederland

VI. DIVERSEN
- Akkoord van SCHENGEN
- De DDR-vertegenwoordiging in Nederland

Bijlage: Agenda

maandbericht mei 1990

inhoudsopgave maandbericht mei 1990

l. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
- Een KGB-chef aan het woord.

II. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 11
- Sovjet-Unie: voorbereidingen voor het 28ste CPSU-congres; KRYUCHKOV over KGB in meerpartijensysteem
- Albanië: machtsstrijd binnen de partij
- China: "Godin" haalt bakzeil

III. ANTIDEMOCRATISCHE STROMINGEN 15
- Rechts-extremisme: rechtszaak JFN Breda

IV. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME 17
- Actie-meerdaagse te Borssele
- Ontruiming Wolters-Noordhoff Complex

V. TERRORISME 20
- PIRA: hernieuwd offensief op het continent

VI. MINDERHEDEN 22
- Turken: consulaten doelwit van gewelddadige acties

VII. DIVERSEN 24
- Voormalig BVD-informant zoekt publiciteit

Bijlage: Agenda

maandbericht april 1990

inhoudsopgave maandbericht april 1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
- Roemenië: panroemeens nationalisme steekt de kop op
- China: nervositeit over onrust en dissidentie

II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
- Tsjechoslowakije: contouren nieuwe geheime dienst

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
- Anti-imperialisme: aanslagen in maart 1990;
moeizame start REVOLEG
- Anti-apartheid: "Shell-pompen-aktiedag"

IV. MINDERHEDEN
- Islamitisch fundamentalisme: demonstratie in Den Haag
- Koerden: PKK-bezettingen
- Turken: conferentie TKP/ML in Frankfurt
- Molukkers: viering 40 jaar RMS ontsierd door rellen

V. DIVERSEN
- Sovjet-Unie: drugsproduktie en illegale goudhandel
- High-tech: CVSE zet COCOM verder onder druk
- Bezoek hoge Palestijnse delegatie

Bijlage: Agenda

kwartaaloverzicht januari - maart 1990

Inhoudsopgave kwartaaloverzicht januari - maart 1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
Turkije keert Europa de rug toe
Westeuropees communisme: Ikonen vallen van de wand
Polen: Economische situatie chaotisch

II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INUCHT1NGENEN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Oost-Europa: Inlichtingendiensten in een veranctefBnd wereldbeeld
Het KGB: Defector verbreekt stilzwijgen
"Hauptverwaltung AufWarung": Ben necrologie

III. TERRORISME
PLO internationaal: de relatie met het "nieuwe" Oost-Europa

IV. MINDERHEDEN
Suriname: Bouterse's machtspositie

V. PROUFERAHE-PROBLEMATIEK
Een eerste algemene beschouwing

maandbericht maart 1990

inhoudsopgave maandbericht maart 1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 5
- Sovjet-Unie; Sovjet vredesorganisaties organiseren Marine-Seminar
- China; Verenigde Staten hoofdvijand
- Cocom; Organisatie kampt met verdeeldheid
- Warschaupact; Ontgoocheling in Ottawa
- DDR; . Eerste en laatste vrije Parlements verkiezingen

II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
- Roemenië; Nieuwe geheime dienst tegen
"Fascistisch gevaar"

III. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN 13
- Rechts-extremisme; Proces tegen rechts-extremistische jongeren
De gemeenteraadsverkiezingen

IV. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME 17
- Anti-apartheid; SuZA-campagne 28 april nadert!
- Anti-imperialisme; RaRa-aanslagen tegen Koninklijke Marechaussee
- Anti-militarisme; VAK-Mobiel actief in Den Bosch

V. MINDERHEDEN 20
- Koerden; Bezettingsacties
- Islamitisch fundamentalisme; Bijeenkomst "Milli GORUS" te Rotterdam
- Suriname; Vrede nog ver weg!

Bijlage 1: Agenda 24

maandbericht februari 1990

inhoudsopgave maandbericht februari 1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 5
- Soyjet-Unie; Het CC-plenum en het pluralisme
- China; Regime verschanst zich achter controle en propaganda

II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
- Oost-Europa; Noodzaak inlichtingendiensten beklemtoond

III. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME 10
- Anti-apartheid; Actiegroep tegen Image-Building
Activiteiten SuZA
Reacties op vrijlating Nelson Mandela
- Anti-imperiaiisme; Revoleg
- Anti-militarisme; MARINEE
NAD-FM

IV. TERRORISME 13
- GRAPO hongerstaking in internationaal kader
- Aanslagen op Saoedi-Arabische diplomaten

V. MINDERHEDEN 15
- Turkse gemeenschap in beweging

VI. DIVERSEN 17
- Vertekend beeld van BVD in Sovjetpers
- Chinese asielaanvragen
- Visumweigering SENATOROV, M.l.
- Soyjetrussische helikopter MI-26
- Den Helder steeds "verboden gebied" voor Sovjets
- Beïnvloeding: Richtingloosheid bij frontorganisaties Vriendschapsvereniging Nederiand-DDR (VND)

Bijlage l: Agenda

maandbericht januari 1990

inhoudsopgave maandbericht januari 1990

I. INTERNATIONALE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
- Roemenië; Onduidelijkheid over "vreemdelingenlegioen"
- COCOM; Initiatieven ter versoepeling export-controle
- Warschaupact; Conferentie over militaire doctrines
- Reacties op de omwentelingen in Oost-Europa

II. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGENEN VEILIGHEIDSDIENSTEN
- DDR; Opzienbare onthullingen over geheime dienst
- De zaak "Donald"
- Reorganisatie Tsjechoslowaakse inlichtingendienst StB

III. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN
- Aanhoudingen Nederlandse rechts-extreme jongeren in België

IV. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME
- Aktiebladen; El Salvador Krant
- Anti-apartheid; Activiteiten SuZA
- Anti-militarisme; MARINEE
- Anti-militarisme; NAD-FM
V. TERRORISME

VI. MINDERHEDEN
- Financiële Campagnes onder Turken en Koerden
- Situatie in Suriname onduidelijk
- Onderzoek naar Tamil-tiger praktijken

VII. DIVERSEN
- Reorganisatie van het DDR bedrijfsleven;
Sluiting TKB-kantoor Amsterdam
- Reisbeperkingen in de BRD en Nederland

Bijlage l: Incidentenlijst 1989
Bijlage II: Agenda eerstkomende twee maanden

Subscribe to 1990