You are here

Molukken

Inzagedossier Molukse Zaken

In februari 2013 is bij de AIVD inzage gevraagd in stukken met betrekking tot Molukse Zaken die onder de AIVD berusten.
Dit is een verzoek in een zeer uitgebreide collectie documenten In overleg is besloten om het verzoek in gedeelten af te handelen. In februri en maart 2014 heeft de AIVD de eerste twee inzagedossiers aan stukken verstrekt. In de komende tijd zullen nieuwe delen volgen. Op dit moment is niet te voorzien wanneer alle openbare stukken zullen zijn verstrekt. Ook is niet bekend wat de onderwerpen van de volgende inzagedossiers zullen zijn.

Zoals met alle inzagedossiers moet met het volgende rekening worden gehouden:
Bij het opstellen van deze stukken was het niet de bedoeling dat deze stukken ooit in het publieke domein terecht zouden komen. Ze zijn opgesteld ten behoeve van interne documentatie van de (toen nog) BVD en, voor zover het gaat om regeringsbrieven, zoals bijvoorbeeld in map 02, ten behoeve van achtergrond informatie aan bewindspersonen. Deze stukken geven absoluut niet een volledig en objectief beeld weer van de Molukse geschiedenis in Nederland.

De hoeveelheid verstrekte stukken zegt niets over de hoeveelheid stukken die in de archieven van de AIVD berusten. De AIVD hoeft niet aan te geven welke of hoeveel stukken worden geweigerd. De nu openbaar gemaakte stukken kunnen 1 % van het totaal aantal stukken zijn, maar het kan ook 90% zijn.
Ook de weigeringsgronden hoeven niet specifiek aangegeven te worden. Gronden voor weigering zijn het actuele kennisniveau van de dienst, namen van bronnen of een nog actuele werkwijze. Tevens worden persoonsgegevens van derden geweigerd.


Op nummer


- 00 Besprekingsverslagen HBVD-Minister-SG, 1975-1984, 23 pagina's
- 01 Demonstratie Zuid-Molukkers te ’s-Gravenhage op 27-12-1973, 4 pagina's
- 02 Ambonese actie tegen het bezoek van president Soeharto, sept. 1970, 83 pagina's
- 03 Activiteiten Zuid-Molukkers na bezoek president Soeharto sept. 1970, 1970-1972, 112 pagina's
- 04 Aanslag Indonesische residentie door Zuid-Molukkers, 31 aug. 1970, 1970-1975, 31 pagina's
- 05 Ambonese woonoorden algemeen, 1952-1988, 162 pagina's
- 06 Ambonese woonoorden Assen, 1971-1989, 199 pagina's
- 07 Ambonese woonoorden Middelburg, 1978-1988, 36 pagina's
- 08 Ambonese woonoorden Krimpen a/d IJssel, 1971-1981, 39 pagina's
- 09 Ambonese woonoorden Vught, 1977-1988, 45 pagina's
- 10 Ambonese woonoorden Vaassen, 1981-1983, 26 pagina's
- 11 Ambonese woonoorden Capelle a/d IJssel – tab kamervragen, 1972-1987, 65 pagina's
- 12 Ambonese woonoorden Bovensmilde, 1980-1986, 155 pagina's
- 13 Demonstraties van Ambonese volkskunst in Nederland, 1952-1982, 9 pagina's
- 14 Staf Missie Militer Republik Maluku Selatan (SMM), 1980-1982, 13 pagina's
- 15 Commissie Rechtspositie Ambonese militairen/schepelingen (CRAMS), 1952-1983, 39 pagina's
- 16 BPRMS, brieven aan officiële instanties, 1971-1984, 57 pagina's
- 17 Susunan Pusat Pemuda RMS, SPP, 1971-1982, 30 pagina's
- 18 Siwa Lima, 1976-1984, 19 pagina's
- 19 Stuurgroep RMS, 1979-1981, 15 pagina's
- 20 Stichting Tjandu, 1979, 8 pagina's
- 21 Zuid-Molukse Jongerenorganisatie – tab samenbundelingsbespreking, 1970-1972, 114 pagina's
- 22 BPRMS Contacten met overheid en politie, 1971-1986, 9 pagina's
- 23 Ambonezen in Nederland, 1952-1974, 89 pagina's
- 24 Zuid-Molukse ondergrondse Linkse jongeren beweging, 1977, 2 pagina's
- 25 Unites Nations Association of the Spice Islands, 1972-1977, 15 pagina's
- 26 BPRMS congressen, 1971-1986, 224 pagina's
- 27 BPRMS bijeenkomsten, 1953-1986, 44 pagina's
- 28 APRMS herdenking proclamatie RMS, 1971-1981, 37 pagina's
- 29 BPRMS hoofdbestuur, 1952-1985, 54 pagina's
- 30 BPRMS Politiek Forum, 1977-1983, 125 pagina's
- 31 BPRMS Financiele Aangelegenheden, 1959-1986, 30 pagina's
- 32 BPRMS Relaties met het buitenland, 1977-1981, 40 pagina's
- 33 BPRMS Leiding, 1974-1980, 13 pagina's
- 34 BPRMS Relaties met het buitenland PaTiMa, 1981-1985, 114 pagina's
- 35 BPRMS Herdenking gedode treinkapers 11 juni 1977, 1978-1986, 42 pagina's
- 36 BPRMS Ordedienst, 1972-1987, 150 pagina's
- 37 BPRMS Relaties met West-Duitsland, 1978, 3 pagina's
- 38 BPRMS Activiteiten, 1971-1977, 53 pagina's
-
39 BPRMS Berichten over mogelijke activiteiten, 1970-1987, 109 pagina's
- 40 BPRMS Herdenking Proclamatie RMS, 1965-1989, 275 pagina's
- 41 BPRMS Algemeen, 1953-1988, 226 pagina's
- 42 APRMS Financiën, 1971-1977, 11 pagina's
- 43 APRMS Activiteiten, 1970-1975, 20 pagina's
- 44 APRMS Algemeen, 1970-1989, 75 pagina's
- 45 APRMS Berichten, 1970-1977, 22 pagina's
- 46 APRMS Bijeenkomsten, 1970-1978, 66 pagina's
- 47 APRMS Landelijke bijeenkomsten, 1970-1976, 32 pagina's
- 48 APRMS Ordedienst, 1970-1983, 121 pagina's
- 49 APRMS Organisatie, 1970-1979, 48 pagina's
- 50 APRMS Relaties, 1971-1977, 35 pagina's
- 51 APRMS Relaties met Benin, 1977-1980, 20 pagina's
- 52 APRMS Relaties met BPRMS, 1971-1981, 40 pagina's
- 53 Ambonese woonoorden overige, 1970-1988, 146 pagina's
- 54 Ambonese woonoorden Almelo, 1977-1982, 14 pagina's
- 55 Ambonese woonoorden Alphen ad Rijn, 1971, 3 pagina's
- 56 Ambonese woonoorden Barneveld, 1973-1987, 6 pagina's
- 57 Ambonese woonoorden Breda, 1973-1984, 16 pagina's
- 58 Ambonese woonoorden Culemborg, 1977, 3 pagina's
- 59 Ambonese woonoorden Elst, 1978-1987, 7 pagina's
- 60 Ambonese woonoorden Groningen, 1977-1982, 17 pagina's
- 61 Ambonese woonoorden Hoogeveen, 1972-1983, 25 pagina's
- 62 Ambonese woonoorden Hoogkerk, 1978-1979, 5 pagina's
- 63 Ambonese woonoorden Huizen, 1976-1986, 5 pagina's
- 64 Ambonese woonoorden Leerdam, 1976-1982, 7 pagina's
- 65 Ambonese woonoorden Maastricht, 1977-1981, 7 pagina's
- 66 Ambonese woonoorden Marum, 1978-1983, 8 pagina's
- 67 Ambonese woonoorden Moordrecht, 1976-1984, 49 pagina's
- 68 Ambonese woonoorden Oosterwolde, 1972-1983, 18 pagina's
- 69 Ambonese woonoorden Tiel, 1978-1981, 5 pagina's
- 70 Ambonese woonoorden Tilburg, 1976-1977, 6 pagina's
- 71 Ambonese woonoorden Vlissingen, 1978-1983, 20 pagina's
- 72 Ambonese woonoorden Waalwijk, 1978, 4 pagina's
- 73 Ambonese woonoorden Wierden, 1973-1982, 13 pagina's
- 74 Contact van Ambonezen met de R.I., resp. Indonesische Ambassade, 1971-1982, 95 pagina's
- 75 Orientatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië, 1977-1983, 85 pagina's
- 76 RMS Algemeen, 1952-1986, 328 pagina's
- 77 Gespreksgroep Molukker-Nederlanders, 1976-1978, 63 pagina's
- 78 Angkatan Pemuda Indonesia (API-M), 1973-1975, 40 pagina's
- 79 Bada Uman, 1984-1986, 12 pagina's
- 80 Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978), 1978-1979, 31 pagina's
- 81 Diverse verenigingen m.b.t. de Zuid-Molukken, 1951-1983, 37 pagina's
- 82 Front Anai Alifoeroe, 1977-1982, 21 pagina's
- 83 Inspraakorgaan Zuid-Molukkers, 1976-1984, 16 pagina's
- 84 Landelijk Actie Comité Molukkers (LAC), 1976-1979, 31 pagina's
- 85 Vereniging van Ambonezen - Algemeen, 1953-1986, 147 pagina's
- 86 Z-Moluks Bevrijdingsfront/Kemauan Pemuda Selata Merdeke/KPMSM, 1970-1984, 43 pagina's
- 87 Zuid-Molukse Kerkelijke aangelegenheden, 971-1983, 29 pagina's

88 Jongerenwerkgroep Assen
89 Moluks Scholingskollektief Masion, schietpartij 11 juni 1982
90 Volksfront Goheba, Goheba Assen Masiun, Moluks Scholingskollektief
91 Werkgroep Zuid-Molukken van het Politiek Kafee te Groningen

Subscribe to Molukken