You are here

dienstplichtigen

Dienstplichtig militairen


Bij de MIVD is inzage gevraagd in de documenten met betrekking tot organisaties van dienstplichtigen, zoals de VVDM (Vereniging van Dienstplichtige Militairen) en de 'witte' BVD (Bond voor Dienstplichtigen).

Hierop is uiteindelijk een omvangrijke stapel papier verstrekt, waar geen enkele logische ordening in was te ontdekken. Veel stukken waren van slechte kwaliteit (of wel heel licht, of wel heel donker).
De stukken zijn, min of meer, chronologisch geordend toegankelijk gemaakt. Daarbij zijn pamfletten e.d. van deze organisaties, voor zover die zich bij de stukken bevonden, niet opgenomen.

1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1966

Subscribe to dienstplichtigen