You are here

niet extremistische

Eind 1959 stelde de BVD een overzicht op van "niet extremistische groeperingen", die niet in de maandoverzichten werden behandeld. Daarbij werd aangekondigd dat een dergelijk overzicht jaarlijks zouden worden uitgebracht. Tot 1967 zijn aanvullingen en wijzigingen rondgestuurd, in hoeverre dat in latere jaren nog is gebeurd is vooralsnog onduidelijk, de Dienst kan daar geen duidelijkheid over verschaffen.

Wijzigingen en aanvullingen 1967
Wijzigingen en aanvullingen 1966 (alleen brief en inhoudsopgave)
Wijzigingen en aanvullingen 1965
Wijzigingen en aanvullingen 1964
Wijzigingen en aanvullingen 1963
Wijzigingen en aanvullingen 1962
Wijzigingen en aanvullingen 1961
Wijzigingen en aanvullingen 1960
Rapportage niet-extremistische groeperingen 1959


hieronder vindt u de inhoud van de diverse lijsten

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1967

Hoofdstuk I PACIFISME
Algemene Nederlandse Vredesactie (War Résisters Internationa
Stichting Anti-Atoombom-Actie
Comité 1961 voor de Vrede
Comité 29 November 1962
De Derde Weg
Doopsgezinde Vredesgroep
Internationale Vrouwen Organisatie voor Vrede en Vrijheid
Kerk en Vrede
Onafhankelijke Contactcornmissie voor Vredeswerk
Stichting Onafhankelijke Vredesliga
Pacifistisch Socialistische Jongeren V/erkgroepen
Pleingroep
Pugwash-Beweging
Quakers
Stichting tot Bevordering van Studie, Vorming en Training in Geweldloze Weerbaarheid
Werkgroep Anti-Militaristische Studenten

Hoofdstuk II LINKS SOCIALISME
Politeia
Socialistische Jeugd
Socialistische Ontmoetingskernen

Hoofdstuk III VAKBEWEGING
Nederlands Syndicalistisch Vakverbond
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
Studentenvakbeweging

Hoofdstuk IV DIVERSEN
A. Sympathiebewegingen
Amnestiebeweging
Angola-comité
Stichting El Djid El Djadid
Stichting Nederland-Algerije
Actie-comité De Derde 'wereld
Werkgroep Informatie Cuba
B. De Vrije Gedachte

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1966

Hoofdstuk I P A C I F I S M E
ALGEMENE NEDERLANDSE VREDESACTIE
STICHTING ANTI-ATOOMBOM-ACTIE
COMITÉ 1961 VOOR DE VREDE
COMITÉ 39 NOVEMBER 1962
DE DERDE WEG
DOOPSGEZINDE VREDESGROEP
INTERNATIONALE VROUWEN ORGANISATIE VOOR VREDE EN VRIJHEID
KERK EN VREDE
ONAFHANKELIJKE CONTACTCOMMISSIE VOOR VREDESWERK
STICHTING ONAFHANKELIJKE VREDESLIGA
PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE JONGEREN WERKGROEPEN
PLEINGROEP
PUGWASH-BEWEGING
QUAKERS
VORMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE
WERKGROEP ANTI-MILITARISTISCHE STUDENTEN

Hoofdstuk II L I N K S S O C I A L I S M E
POLITEIA
SOCIALISTISCHE JEUGD
SOCIALISTISCHE ONTMOETINGSKERNEN

Hoofdstuk III V A K B E W E G I N G
NEDERLANDS SYNDICALISTISCH VAKVERBOND
ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES
STUDENTENVAKBEWEGING

Hoofdstuk IV D I V E R S E N
AMNESTIE-BEWEGING
ANGOLA COMITÉ
STICHTING EL DJIL EL DJADID
STICHTING NEDERLAND - ALGERIJE
DE VRIJE GEDACHTE
WERKGROEP INFORMATIE CUBA

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1965

Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA)
Werkgroep voor de vrede (Limburg)
War Resisters International (WRI)
Vredesbeweging "De Derde Weg"
Socialistische Jeugd van Nederland (SJ)
Werkgroep Informatie Cuba
Comité Zuid-Afrika
Trainingscentrum .voor geestelijke weerbaarheid en geweldloze actie
Comité 29 november 1962

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1964

Vredesbeweging "De Derde Weg"
Kerk en Vrede
Actie Comité Angola
Trainingscentrum .voor geestelijke weerbaarheid en geweldloze actie
Ban de Bom
International Liasison Committee of Organisations for Peace
Steunfondsen voor dienstweigeraars
Contact-Commissie Dienstweigeringswet

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1963

Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA)
Vredesbeweging "De Derde Weg"
Kerk en Vrede
Werkgroep Informatie Cuba
Comité Zuid-Afrika
Studenten comité Zuid-Afrika
Actiecomité "Hulp aan Zuid-Afrika''
Actiecomité Angola
Comité Amnestie in Portugal
Werkgroep "De Derde Wereld"

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1962

Anti - Kernwapendemonstraties
Het Comité 1961 voor de Vrede
Actie Jeugd voor de Vrede
Nederlands Comité van honderd in voorbereiding?

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1961

Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA)
Vredesbeweging "De Derde Weg"
Kerk en Vrede
Doopsgezinde Vredesgroep
De Vrije Gedachte
Socialistische Jeugd van Nederland (SJ)

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1960

Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA)
Doopsgezinde Vredesgroep
Onafhankelijke Vredesliga
Vredesbeweging "De Derde Weg"
Kerk en Vrede
Stichting Anti Atoombom Actie (AAA)
Eurogese Federatie tegen Kernbewapening
De Vrije Gedachte
Socialistische Jeugd van Nederland (SJ)

Inhoudsopgave rapportage niet-extremistische groeperingen 1959

Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA)
Vredesbeweging "De Derde Weg"
Kerk en Vrede
Stichting Anti Atoombom Actie (AAA)
Doopsgezinde Vredesgroep
Onafhankelijke Vredesliga
Gemeenschap der Vrienden (Quakers)
Albert Schweitzer Coalite
Pleingroep
De Vrije Gedachte
Internationale Vrouwen Organisatie voor Vrede en Vrijheid (IVOVV)
Onafhankelijk .Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB)
Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV)

Subscribe to niet extremistische