You are here

1962

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1962
maandoverzicht november 1962
maandoverzicht oktober 1962
maandoverzicht september 1962
maandoverzicht juli en augustus 1962
maandoverzicht juni 1962
maandoverzicht mei 1962
maandoverzicht april 1962
maandoverzicht maart 1962
maandoverzicht februari 1962
maandoverzicht januari 1962

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1962

I. Communisme Internationaal
CPSU en CP-China in 1962 1
Tekenen van ontspanning 3
Nieuwe verwikkelingen 5

II. Activiteiten van de CPN
De bescheiden stembussuccessen van 1962 9
"Nieuwe initiatieven" inzake de eenheidspolitiek 11
Geconditioneerde stellingname tegen het sectarisme 14
De reorganisatie van de partij 15

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De "mantels" in het afgelopen jaar 18
Vredesbeweging zonder eigen kracht 21
De reactie op de Cuba-crisis 24
Het 9e ANJV-congres 25

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Beperkte invloed van de agitatie in de bedrijven 27
Propaganda onder Italiaanse en Spaanse arbeiders in Nederland 28
WVV-conferentie over de EEG 30

V. Andere Groeperingen
De smalle EWP-basis in 1962 32
Hot gestimuleerde "gesprek" met buitenstaanders in "De Brug" 34
De winst van de PSP na succesvolle stembusstrijd 34
Comité 1962 voor de Vrede 35
Activiteiten van oud-politieke delinquenten 36

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1962

I. Communisme Internationaal
Toespitsing in de kwestie Albanië
Voor het eerst openlijke aansporing van Tirana tot internationaal gemeenschappelijk communistisch verzet tegen "Chroestsjow en zijn revisionistische groep".
Reactie o.m. in "Prawda"-artikel van Ponomarjow

II. Activiteiten van de CPN
Bespreking CPSU/CPN in Moskou
Inhoud gemeenschappelijk door beide delegaties uitgegeven communiqué
De partij en het conflict China-India

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het negende ANJV-congres
Het vij fde IDVF-congres
"Nederland-USSK"-viering 15-jarig bestaan

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Loonpolitiek en agitatie bedrijfsgroepen van de CPN
De internationale communistische vakbeweging en de EEG

V. Andere groeperingen
SWP-standpunt inzake Cuba en de botsing China-India
Jaarvergadering PSP

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1962

I. Communisme Internationaal
Economische ordening in het Sowjet-blok 1
Werkingssfeer van de "Comecon" 3
Internationale conferentie van economen 5

II. Activiteiten van de CPN
Geldzorgen van de partij 7
De scholing hervat 8
Communistische agitatie rond Cuba-affaire 10

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Solidariteitsbetuigingen met Cuba en ongecoördineerde protest-acties tegen Amerika 13
Tegen de legering van Westduitse troepen in Noordbrabant 14

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Looneisen en SER-advies 15
Terugblik op bedrijfsverkiezing bij Wilton Fijenoord (Schiedam) 16

V. Andere Groeperingen
De discussiemogelijkheden in de SWP 18
De gespleten Vierde Internationale; streven naar herstel van de eenheid der trotskisten 19
De rechts-extremistische beweging "Jong Europa 20

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1962

I. Communisme Internationaal
De rol van de PCF op de Conferentie der 81 partijen van 1960 1
Wrijving tussen de Franse en de Italiaanse CP-en 5

II. Activiteiten van de CPN
Verkiezing van wethouders en commissies van bijstand .8
De verder na te streven "eenheid van actie met de socialisten" 10
Commentaar in CPN-kring op de veranderingen in de partijleiding 11
Het Waarheid-festival door duizenden bezocht 12

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Activiteiten ANJV in het komende seizoen 14
Zesde WFDJ-congres 15
Zevende congres van de Internationale Unie van Studenten 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De loonsituatie en het communistische "eisenprogram" 19
Agitatie rond sluiting Beatrix-mijn 20

V. Overige groeperingen
"De Brug" over De Groots gehandhaafde machtspositie 22
Europese conferentie tegen kernbewapening 23

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1962

I. Communisme Internationaal
Het Th -bewind van de PCF
Oppositie-stromingen binnen en buiten de Franse Communistische Partij

II. Activiteiten van de CPN
De CPN en de dissidente communisten; verklaring van het dagelijks bestuur over de SWP
De partij en de kwestie Nieuw-Guinea
Mutaties in de CPN-leiding

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het in Moskou gehouden wereldcongres voor algemene ontwapening en vrede
Het 8ste Wereldjeugdfestival

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Agitatie van het WVV tegen de EEG

V. Overige groeperingen
De neergang van de Socialistische Werkers Partij
De Pacifistisch Socialistische Partij en haar gemeenteraadswerk
Rechts-extremisme in Engeland

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1962

I. Communisme Internationaal
Verdere politieke ontwikkelingen in de Italiaanse Communistische Partij 1

II. Activiteiten van de CPN
Resolutie van het partijbestuur na de verkiezingen 8
Aanbod "eenheid van actie" in de Amsterdamse gemeenteraad 10
Terugkeer van Paul de Groot in Nederland 12

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredesbeweging; het wereldcongres voor algemene ontwapening en vrede van juli 1962 in Moskou 14
Jeugdbeweging; de geslaagde Volkelfietstocht 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Agitatie onder werknemers in bedrijven en onder ambtenaren 19
Bedrijfsverkiezingen; tegenslag voor de communisten bij de Hoogovens te Velsen 20
WVV-beraadslagingen in Boedapest 20

V. Overige groeperingen
Het verkiezings-échec van de SWP 23
Voorzichtige PSP-reacties op de gunstige stembusresultaten 24

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1962

I. Communisme Internationaal
De reacties van de Italiaanse Communistische Partij op het XXIIste CPSU-congres en de verguizing van Stalin
De bewogen CC-zitting van november 1961 der PCI
Structurele vraagstukken onder de loupe

II. Activiteiten van de CPN
De stembus-uitslag van 30 mei 1962
Verkiezingsresultaten van de CPN provinciegewijs bezien
De kwestie Nieuw-Guinea
De stakingen in Spanje

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Pinkster-protestfietstocht tegen de opslag van atoomwapens
De botsende standpunten in de communistische vredesbeweging; enige matiging bespeurbaar ter zitting van het WVR-presidium in maart 19&2 te Wenen

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen en de communisten
Ongewijzigde CPN-koers ondanks anti-intredeparagraaf van het NVV

V. Overige groeperingen
Negatieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor de SWP
Na de Statenverkiezingen nog toegenomen PSP-winst; reeds 72 zetels in 6k gemeenten

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1962

I. Communisme Internationaal
De Italiaanse CP in haar ontwikkeling van kader- tot massapartij 1
Reacties op de koers van Moskou resp. in 1956 en 1960 3

II. Activiteiten van de CPN
Het deelnemen aan de raadsverkiezingen in 167 gemeenten 9
Toenemende agitatie in de kwestie-Nieuw-Guinea 10

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het recente optreden van het ANJV 14
De voormalige verzetsbeweging; nadruk op het werk van de concentratiekampcomité 's 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Bezoek van Joegoslavische vakbondsleiders aan Nederland 18

V. Overige groeperingen
SWP-reacties op de jongste Statenverkiezingen 21
Paasmarsen contra de kernbewapening 23

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1962

I. Communisme Internationaal
De destalinisatie in Oost-Europa

II. Activiteiten van de CPN
De verkiezingsstrijd in zijn slotfase
Commentaar van de partijleiding op de uitslag van de Statenverkiezingen

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De vredesbeweging en haar gewijzigd statuut
Vernu-reizen in 19&2

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Conflict op de handelsvloot?

V. Overige groeperingen
De SWP en de Statenverkiezingen
Aanzienlijke stemmenwinst van de PSP

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1962

I. Communisme Internationaal
De misdaden van Stalin
Grenzen van de destalinisatie

II. Activiteiten van de CPN
De verkiezingsacties
Afzonderlijke herdenking van de Februari-staking hervat

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het optreden van de nieuwe Nederlandse Vredesraad
Het komende ANJV-appêl voor het Noorden

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Verkiezingen ondernemingsraden; successen voor de "vrije lijst'
Agitatie onder invalide arbeiders

V. Overige groeperingen
De SWP heeft tegenslag v66r de stembusstrijd.
De "radicaal-socialistische vredespolitiek" en de PSP-verkiezingscampagne

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1962

I. Communisme Internationaal
Hodzja en de "anti-marxistische weg" van de CPSU-leiding 3
Het isolement van Albanië 7

II. Activiteiten van de CPN
Paul de Groot over de autoriteit van de leidende communisten 10
Gematigd optimisme t. a. v. de komende raads- en statenverkiezingen 13
Zorgen van het CPN-kader 14

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Bewogen zitting Y/ereldvredesraad - Chinese en Albanese delegaties in de contramine 15
Verkiezing nieuwe Nederlandse Vredesraad 18

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De EVC-1958 en haar periodieken 21
Wijlen partijbestuurder P. Bakker en het vakbondswerk der CPN 21

V. Overige Groeperingen
SWP ("De Brug") critisch-welwillend tegenover het XXIIste CPSU-congres 25
De "Euro Divisie Nederland" en haar neo-nazistische achtergronden 26
De kwestie Goa - linkse pacifisten in verlegenheid 28

Subscribe to 1962