You are here

1966

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1966
maandoverzicht november 1966
maandoverzicht oktober 1966
maandoverzicht september 1966
maandoverzicht juli en augustus 1966
maandoverzicht juni 1966
maandoverzicht mei 1966
maandoverzicht april 1966
maandoverzicht maart 1966
maandoverzicht februari 1966
maandoverzicht januari 1966

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1966

I. Communisme Internationaal
Een terugblik op 1966 1
Het Sino-Sowjet-conflict in 1966 5

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de internationale communistische beweging 13
De nationale activiteiten van de CPN 16
De communisten in de sociaal-economische sector 21
De financiële positie van de CPN 25
De pro-Chinese oppositie in de CPN 27

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Algemene balans van 1966 30
De communistische jeugdbeweging 32
De Nederlandse Vredesraad 33
De Nederlandse Vrouwenbeweging 34
De communistische Verzetsbeweging 34
De Vereniging Nederland-USSR 35
Communistische agitatie inzake Vietnam 35
Communistische agitatie inzake de NAVO 39
Cultuur 42
"Begroting" voor 1967 43

IV. Andere Groeperingen
Algemene balans van 1966 45
Agitatie inzake Vietnam 47
Agitatie inzake de NAVO 53
Ontwikkelingen in de PSP 55
Pogingen tot linkse concentratie 58
Provo-activiteiten 59
Neo-Nazisme 60
"Begroting" voor 1967 61

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1966

I. Communisme Internationaal
Rond het congres van de CP-Albanië 1
Moeilijkheden tussen Peking en Tirana 4
De muis onder de leeuweklauw 8

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
Bedrijfswerk en verkiezingspropaganda 12
De CPN verdedigt en propageert haar autonomie 14

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Jeugdbeweging (Vietnam) 18
Vredesbeweging (Vietnam en NAVO) 19
Vrouwenbeweging (NVB-congres) 21
Nederland-USSR en Vernu 23
"Tussederusse" 25

IV. Andere groeperingen
Actiegroep Vietnam 26
Andere activiteiten 28
Agitatie tegen de NAVO 29
PSP - "bijdrage" 29
Bijzonder PSP-congres 31

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1966

I. Communisme Internationaal
Het Chinese kamp valt uiteen 1
Noord-Vietnam: eigen strijdmethoden 2
Noord-Korea: onafhankelijkheidsverklaring 5
De CP-Japan: geen demarcatielijn 7

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN en de kabinetscrisis 11
Partijbestuurszitting 24/25 oktober 11
Kamercommissies 13
De autonomie-politiek van de CPN 14
De pro-Chinese oppositie 18

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Agitatie tegen de NAVO 19
Agitatie inzake Vietnam 20
8e NVB-congres in voorbereiding 23
De OPSJ in concurrentie met "Provo" 24
Culturele uitwisseling 25

IV. Andere groeperingen
Agitatie tegen de NAVO 27
Internationale solidariteitsconferentie inzake Vietnam 29
"Petitionnement Vietnam" 30
6e SJ Congres 30
Provo-activiteiten 31
"Links" biedt PvdA basisprogramma '67 aan 32

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1966

I. Communisme Internationaal
Joegoslavië in beroering 1
Het Vierde Plenum, 1-3 juli 1966 2
Een complex van problemen 5
Het nationaliteitenprobleem 9
Nieuwe wegen 10

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
Communistische wethouders 12
Waarheidfestival 13
Houding van de CPN t.a.v. de andere CP-en 14
De CPN eist verbod van de Boerenpartfl 17

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
ANJV-activiteit tegen bezuiniging 18
Israëlische pluim voor het ANJV 19
Protesten tegen vrijlating van Lages 20

IV. Andere groeperingen
Jongerencomitl Vietnam 23
Actiegroep Vietnam 24
De kwestie Vietnam in de ICDP 2k
Vietnam aanleiding tot crisis in de Pugwash-beweging 25
Trotskistische activiteiten inzake Vietnam 26
Een nieuwe linkervleugel in de PvdA? (Trotskistisch) 27
Acties tegen NAVO-vestiging in de Benelux 28

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1966

I. Communisme Internationaal
De culturele revolutie in China 1
De strijd tegen de klassevijand nog niet gewonnen 2
Onder Mao's leiding 5

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
Een communistische wethouder in Amsterdam 12
Financiën 15
'De CPN tussen Moskou en Peking 1?
De pro-Chinese oppositie 19

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Bijeenkomst te Genève van de "Wereldvredesraad" 21
Activiteiten inzake Vietnam 23
Bezoek Sovjet-Russische parlementaire delegatie 25
Protesten tegen invrijheidstelling van Lages 26
De gebeurtenissen in Indonesië 27

IV. Andere Groeperingen
Jongerencomité Vietnam 29
Actiegroep Vietnam 30
"Legale" communisten en "illegale" trotskisten 32
Zeeuwse petitionneraentsactie 33
Provo-activiteiten 34

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1966

I. Communisme Internationaal
De persoonsverheerlijking van Mao Tse-toeng 1
De originaliteit van Mao 4
"De Gedachten van Mao, een bron van inspiratie" 7

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
De recente onlusten in Amsterdam 11
De partij en de gebeurteniseen rond 14 juni 18
De pro-Chinese oppositie in en rond de CPN 21
Conflict bij de ADM 23
De CPN en de Gemeenteraadsverkiezingen 24

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Discussie in de vredesbeweging 32
De NVB-stertocht 36
Protesten tegen de invrijheidstelling van Lages 37
Cultureel verdrag met de Sowjet-Unie 37

IV. Andere Groeperingen
De PSP en de gemeenteraadsverkiezingen 40
Een provo in de Amsterdamse gemeenteraad 43
Activiteiten inzake Vietnam 44
Jongerendemonstratie tegen politiebeleid 46
Rechts-extremisme: parallel NPD-Boerenpartij? 47

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1966

I. Communisme Internationaal
Het communisme in Zweden 1
De strijd over de partijlijn 2
Oppositie van rechts en van links 4
De nieuwe politiek 8

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
De CPN en de conferentie van Westeuropese CP-en 12
De gemeenteraadsverkiezingen 15
Gewijzigde houding t.o.v. de PvdA 16
CPN-flirt met Amsterdamse jongeren 17
De CPN tegen de PSP en de BP 18

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De communistische jongeren en de provo's 20
Een Nederlandse afgevaardigde op het Komsomolcongres 22

IV. Andere Groeperingen
Jongerencomité Vietnam 24
De Pugwash-beweging 26
Een nieuwe revolutionaire internationale organisatie? 28

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1966

I. Communisme Internationaal
Het XXIIIe Congres van de CPSU 1
De afwezigen 1
Een oninteressant congres 3
De delegaties van Korea en Vietnam 5
Wijzigingen in de partijleiding 7

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
De CPN over het 23e CPSU Congres 10
De CPN en de Chinese CP 12
De koers van de CPN 13
Nogmaals de statenverkiezingen 14
Reorganisatie Dagelijks Bestuur en secretariaat 17
Friedl Baruch c.s. 18

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het ANJV en de provo's 21
De tweede "Berlijnse Conferentie" 23
Nederlands Komitee tegen de verspreiding van kernwapens 24
Paasmars 1966 25

IV. Andere groeperingen
De "ABC-protestraars" 2?
"Stille marsen" in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 28
Comité "Stil Protest" 29
Politieke bigamie van de Nederlandse trotskisten 30
Gastro roert in de trotskistische mierenhoop 31
Herverschijning van het (rechts-extremistische) blad "Revisie" 33

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1966

I. Communisme Internationaal
Aan de vooravond van het CPSU Congres 1
Het schrijversproces te Moskou 3
Herwaardering van Stalin 7
Een interpretatie 9

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
De CPN tussen Moskou en Peking 12
De verkiezingen 14
De pro-Chineee oppositie en de verkiezingen 19
Theun de Vries, het schrijversproces en de partijpolitiek 20

III. Activiteiten van decommunistische hulporganisaties
ANJV-delegatie naar Roemenië 22
Juristen protesteren bij president Soekarno 23
De studenten en de culturele uitwisseling met de Sowjet-Unie 24

IV. Andere groeperingen
De verkiezingsresultaten van de PSP 27
Westeuropees studentencomité voor vrede in Vietnam 29
Het jongerencomité Vietnam 31
Het "Comité 19 maart 1966" 32

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1966

I. Communisme Internationaal
Het Xle Congres van de PCI 1
Voorbereiding 2
Afsluiting van het debat 4
De PCI in de communistische wereld 6

II. Activiteiten van de Communistische Partij Nederland
"De uitdaging van het Marxisme" 8
De verkiezingen. 10
Herdenking van de Februaristaking. 11

III» Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Teach-in te Leeuwarden 13
Paasmars 1966 14
Jongerencomite Vietnam 15
Discussie in de WFDJ 16
Actie ten behoeve van verzets- en oorlogsslachtoffers 19
De Vereniging Nederland-ÜSSR 21

IV. Andere Groeperingen
Verkiezingscongres PSP 23
De PSP en de voormalige SWP 24
ABC-protestmars 25

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1966

I. Communisme Internationaal
Het democratisch centralisme 1
Lenins "partij van het nieuwe type" 1
Afbrokkeling van het centralisme 5
Poging tot rechtvaardiging van de fracties 6
Partijdemocratie in nieuwe vormen 10

II. Activiteiten van de communistische partij Nederland
De CPN en de internationale communistische beweging 12
Herdenking Februaristaking en de eenheidspolitiek 14
Verkiezingen 16
De partijfinanciën 17

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het 11e OPSJ-congres 18
Activiteiten van de jeugdbeweging rond Vietnam 19
De Berlijnse conferentie van katholieke Christenen 21
Terugblik op het 5e FIR-congres 22
Het Nederlandse Auschwitz Comité 23

IV. Andere groeperingen
Voortgaande pennestrijd tussen PSP en CPN 24
Nieuwe breuk in het internationale trotskisme 26
Jong Europa Nederland 27

Subscribe to 1966