You are here

LPK

Landelijk Platform tegen Kernenergie (LPK)

Platform bestaat uit Laka, Wise, Greenpeace, Kernenergie in Nederland en VEDAN (Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad -Twente).Actie van het platform op 25 maart 2014

De inlichtingendienst was ook op de hoogte van een andere geheime actie van de 30 à 40 personen die door een kleine groep werd voorbereid. 'Actievoerders zijn van plan om op dinsdag 25 maart 2014 een in het kader van de Nuclear Industry Summit 2014 georganiseerde excursie te verstoren. De actie richt zich tegen een gezelschap, dat een bezoek brengt aan de hogefluxreactor in Petten en vindt plaats in of nabij Petten', vermeldt document '83a60613-or1-2.0' van de AIVD.

artikel Overheid ontmoedigde het protest rondom NSS-top
NSS demonstratie stukken AIVD 1
NSS demonstratie stukken AIVD 2
Aanhouding actievoerders Petten onterecht

Subscribe to LPK