You are here

Ver. NL - USSR

Vereniging Nederland-USSR

De in 1947 opgerichte Vereniging Nederland – USSR streefde ernaar een breed publiek te interesseren voor de Russische cultuur. De Vereniging vertoonden Russische films en propagandabijeenkomsten met Russische muziek. Ook organiseerde de Vereniging groepsreizen naar Rusland, en vanaf 1954 was het mogelijk om Russische artiesten naar Nederland te halen. De Vereniging stond in een zeer negatief daglicht bij de Nederlandse overheid, die juist zeer huiverig stond tegenover alles dat uit Rusland kwam. De Vereniging werd dan ook behoorlijk tegengewerkt door de Nederlandse overheid. (Nederland – Rusland Een historisch onderzoek naar de betrekkingen tussen Nederland en Rusland, en de berichtgeving over Rusland in het NRC Handelsblad)

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1967

 • bericht 885.279 - Artikel voorzitter USSR-Nederland - Viering Oktoberrevolutie

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1966

 • bericht 814.140 - De Vereniging "Nederland - USSR"
 • bericht 814.500 - De Vereniging "Nederland - USSR"
 • bericht 818.237 - De Vereniging "Nederland-USSR"

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1965

 • bericht 773.972 - Culturele overeenkomst tussen "Nederland-USSR" en Sowjet-Russische organisaties
 • bericht 793.176 - Het beleid van de Sowjet-Unie inzake de culturele uitwisseling met Nederland
 • bericht 804.903 - Activiteiten van de Vereniging Nederland - USSR

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1964

 • bericht 716.916 – Culturele overeenkomst Nederland-USSR
 • bericht 763.974 – Culturele uitwisseling met de Sowjet-Unie

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1963

 • bericht 702.706 - Vereniging "Nederland-USSR"

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961

 • bericht 607.604 bericht Aanstaand bezoek aan Nederland van Russische toeristengroep

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1960

 • bericht 522.472 - Vereniging "Nederland-USSR"
 • bericht 526.694 - Financiële positie "Vereniging Nederland-USSR"
 • bericht 572.527 - Algemene vergadering van de Vereniging "Nederland-USSR"

  Jaren vijftig

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1959

 • bericht 479.356 - Russisch-Nederlandse culturele samenwerking
 • bericht 491.524 - Russisch-Nederlandse culturele samenwerking
 • bericht 501.778 - Oprichting vereniging "USSR-Nederland"

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1956

 • bericht 334.867 - Bemoeiingen W.O.K.S. met Rembrandt-tentoonstelling
 • bericht 340.188 - Culturele uitwisseling tussen Nederland en de Sowjet-Unie

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1953

 • bericht 175.412 - Invoer per libre permis
 • bericht 198.569 - Russische propaganda in Nederland

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1952

 • bericht 148.704 - Vereniging "Nederland-U.S.S.R."

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1950

 • bericht 94761 - "Nieuwe Nederlandse Filmliga"
 • bericht Vereniging Nederland-U.S.S.R.
 • Subscribe to Ver. NL - USSR