You are here

CCIV (militair)

Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid (CCIV)


Eind jaren '70 van de vorige eeuw functioneerde een Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid bij de Generale Staf. Dit was een "Coördinerend orgaan van alle aangelegenheden betreffende het Functiegebied Inlichtingen."

Onduidelijk is of dit comité nog steeds bestaat of tot wanneer het gefunctioneerd heeft.

Subscribe to CCIV (militair)