You are here

CVIN (coördinatie)

Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN)

Begin 1957 waren er strubbelingen tussen de verschillende inlichtingendiensten. Hierover werd door de Coördinator Inlichtingen en Veiligheidsdiensten met de hoofden van de verschillende diensten overlegd. Uit dit overleg is later het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) voortgekomen.

- verslag overleg 2 april 1957
- verslag overleg 4 maart 1957
- verslag overleg 4 februari 1957
- verslag overleg 22 januari 1957

- Stukken met betrekking tot de instelling van het CVIN, 1956, 1957

Het CVIN is het ambtelijk voorportaal van de Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV) en coördineert de uitvoering van de taken van BVD en MIVD. Het comité bestaat uit de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en diens adviseur, beiden werkzaam bij het ministerie van Algemene Zaken, de hoofden van de BVD en de MIVD, alsmede vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie. Afhankelijk van het onderwerp zijn ook vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Verkeer en Waterstaat aanwezig.
In het CVIN is er, onder leiding van de coördinator voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het ministerie van Algemene Zaken, ruimte om te spreken over de van nature meer gevoelige zaken die de inlichtingentaak van de AIVD en de MIVD aangaan.

Het CVIN komt in principe maandelijks bijeen. Naast de voorbereiding van de RIV en de daarin te behandelen onderwerpen kunnen onderwerpen op de agenda bijvoorbeeld de proliferatie van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen, de situatie in het voormalige Joegoslavië, de bijzondere informatiebeveiliging, de Oost-Europese georganiseerde misdaad, nationale en internationale dreigingen, interceptie van telecommunicatie, cryptografie, de ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië, het archiefbeleid, radicale islamitische organisaties, de relatie tussen Nederland en Suriname, de Koerdische kwestie, de ontwikkelingen in Indonesië, de ontwikkelingen in Turkije en Rusland en de overige landen van het GOS, voor zover sprake is van een mogelijk veiligheidsrisico voor Nederland.

Daarnaast is er sprake van een zogenaamde CVIN-plus, dat zijn bijeenkomsten ter voorbereiding op de RIV-vergaderingen samen met de secretarissen-generaal van de betrokken departementen.

Het CVIN verzamelde materiaal van de verschillende inlichtingendiensten en verwerkte dat in zogenaamde ISAM's (inlichtingensamenvattingen) en andere rapportages aan ministers en de krijgsmachtleiding. Onderwerpen waren voornamelijk militaire en politieke inlichtingen.

Subscribe to CVIN (coördinatie)