You are here

1953

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1953

CPN - politieke partij
Nationaal Europese Sociale Beweging (N.E.S.B.) - politieke partij
D.S.O. "Pericles" (studenten)
Suriname - anti-kolonialisme
Indonesië - anti-kolonialisme
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
Arbeiders Bond voor Cultuur - niet gouvernementele organisatie
wereldvredesraad - vredesbeweging
Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
Bond van Nederlands PTT-personeel "Ons Belang" - vakbeweging
Stichting "Oud-Politieke Delinquenten" - extreem rechtse groep
Dhr. van Dalen - personen


CPN - politieke partij

 • bericht 127.719 - Organisatie illegale C.P.N.-Overheid te Amsterdam
 • bericht 169.230 - Bezetting der voornaamste posten in de C.P.N.
 • bericht 169.612 - Propaganda-activiteit uitgaande van in Nederland gevestigde vertegenwoordiging van de landen gelegen achter het IJzeren Gordijn
 • bericht 171.938 - C.P.N. en de gemeenteraadsverkiezingen 1953
 • bericht 174.638 - C.P.N. en het Moskouse "anti-zionisme"
 • bericht 176.029 - C.P.N.-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen
 • bericht 176.093 - Spanningen in de C.P.N.
 • bericht 176.260 - De C.P.N. en het overlijden van Stalin
 • bericht 177.499 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 178.037 - C.P.N.-varia
 • bericht 178.713 - Propaganda-activiteit uitgaande van in Nederland gevestigde vertegenwoordigingen van de landen gelegen achter het IJzeren Gordijn
 • bericht 178.882 - C.P.N.-varia
 • bericht 179.638 - C.P.N.-varia
 • bericht 182.052 - C.P.N.
 • bericht 182.055 - Varia C.P.N.-Mantelorganisaties
 • bericht 182.351 - 1 Mei-leuzen C.P.N.
 • bericht 182.508 - C.P.N.
 • bericht 183.134 - C.P.N.-demonstratie 5 Mei
 • bericht 184.597 - C.P.N.
 • bericht 185.054 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 187.836 - Koerswijziging C.P.N.
 • bericht 189.178 - De C.P.N.
 • bericht 190.863 - De C.P.N.
 • bericht 191.109 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 192.657 - De C.P.N.
 • bericht 192.659 - C.P.N.-mantelorganisaties
 • bericht 192.870 - De C.P.N.
 • bericht 194.076 - De C.P.N.
 • bericht 195.093 - C.P.N.-Mantelorganisaties
 • bericht 196.070 - De C.P.N.
 • bericht 198.178 - De C.P.N.
 • bericht 200.417 - De C.P.N.
 • bericht 201.963 - Communistische vredesbeweging
 • bericht 203.494 - C.P.N.-tactiek
 • bericht 205.542 - C.P.N.-actie rondom de Holland Nautic
 • bericht C.P.N.-instructies
 • bericht Illegale C.P.N.-overheid te Amsterdam
 • bericht "Congres der Volkeren voor de Vrede"


  Nationaal Europese Sociale Beweging (N.E.S.B.) - politieke partij
 • bericht 188.422 - Nationaal-Europese Sociale Beweging
 • bericht 188.596 - Propaganda van de Nationaal Europese Sociale Beweging
 • bericht 191.771 - Nationaal Europese Sociale Beweging
 • bericht 192.863 - Nationaal Europese Sociale Beweging
 • bericht 195.256 - Nationaal Europese Sociale Beweging
 • bericht 195.419 - Neo-nazistische activiteiten
 • bericht 197.039 - Besloten vergadering der N.E.S.B.
 • bericht 198.564 - N.E.S.B.-contacten met buitenlanders
 • bericht 200.512 - Algemene ledenvergadering der N.E.S.B. op 14 october 1953 te Amsterdam
 • bericht 203.835 - Contactpogingen van Paul van Tienen


  D.S.O. "Pericles" (studenten)
 • bericht 170.922 - D.S.O. "Pericles"
 • bericht 176.091 - D.S.O. "Pericles"


  Suriname - anti-kolonialisme
 • bericht 181.510 - Surinamers in Nederland
 • bericht 198.225 - Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland
 • bericht 204.484 - Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland


  Indonesië - anti-kolonialisme
 • bericht 173.241 - Communistische "kerngroep" van Indo-Chinese studenten in Nederland
 • bericht 181.263 - Communistische activiteit van Indonesiërs in Nederland
 • bericht 181.371 - Communistische activiteiten in Nederland onder Indo-Chinezen
 • bericht 194.545 - Herdenking van de uitroeping der Republiek Indonesia
 • bericht 199.833 - Activiteit Ambonnezen
 • bericht 203.773 - "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia" (P.P.P.I.)
 • bericht 205.670 - Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland
 • bericht Indonesische studenten
 • bericht Indonesische en Indo-Chinese studerenden in Nederland


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 175.412 - Invoer per libre permis
 • bericht 198.569 - Russische propaganda in Nederland


  Arbeiders Bond voor Cultuur - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 174.039 - Arbeiders Bond voor Cultuur A.B.C.


  wereldvredesraad - vredesbeweging
 • bericht Activiteiten van de communistische vredesbeweging


  Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
 • bericht Vredesbeweging (18 april 1953)
 • bericht Vredesbeweging (6 november 1953)


  Bond van Nederlands PTT-personeel "Ons Belang" - vakbeweging
 • bericht 194.071 - Bond van Nederlands P.T.T.-personeel "Ons Belang"


  Stichting "Oud-Politieke Delinquenten" - extreem rechtse groep
 • bericht 188.744 - Gedragslijn van de Stichting "Oud-Politieke Delinquenten"
 • bericht 190.374 - Stichting "Oud-Politieke Delinquenten"
 • bericht 204.386 - St. O.P.D.


  Dhr. van Dalen - personen
 • bericht 172.811 - Ds. W.S.H. van Dalen

 • Subscribe to 1953