You are here

1959

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1959

CPN - politieke partij
SWP - politieke partij
Brug-groep - politieke partij
ANJV - politieke jongeren
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
Vereniging Nederland-Polen - niet gouvernementele organisatie
wereldvredesraad - vredesbeweging
Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) - vakbeweging
EVC - vakbeweging
WVV - vakbeweging
Pegasus - boekhandel
Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON) - extreem rechts
Universele Publiciteitsdiensten - extreem rechts
Europees Gesprek Centrum (EGC) - extreem rechts
Fédération Internationale de Résistance - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
Verenigd Verzet 1940-1945
België - buitenland
Rusland - buitenlandCPN - politieke partij

 • bericht 481.587 - 19de partijcongres van de CPN
 • bericht 491.539 - Bijeenkomst van de communistische partijen van Klein Europa
 • bericht 499.784 - De situatie in het Amsterdamse CPN-district aan de vooravond van de districtsconferentie
 • bericht 501.789 - Verslag van de conferentie van het CPN-district Amsterdam
 • bericht 503.914 - Nederlandse communisten naar CPSU-scholing
 • bericht 509.391 - Reorganisatie in de CPN
 • bericht 514.090 - Activiteiten van de CPN-Onderwijsgroep
 • bericht 515.483 - Communistische agitatie tegen Euromarkt
 • bericht 517.772 - CPN districtsconferenties oktober/november 1959


  SWP - politieke partij
 • bericht 509.380 - De ontwikkeling in de SWP sinds haar oprichting
 • bericht 515.481 - Het ontwerp beginselprogram van de SWP


  Brug-groep - politieke partij
 • bericht 480.453 - Landelijke conferentie van de Bruggroep (Amsterdam 10 en 11 januari 1959)
 • bericht 485.742 - De verkiezingsactie van de Bruggroep
 • bericht 489.728 - Landelijke conferentie van de Bruggroep op 22 maart 1959
 • bericht 501.046 - Betrekkingen van de Bruggroep met het buitenland
 • bericht 501.798 - De oprichting van een nieuwe politieke partij door de Bruggroep


  ANJV - politieke jongeren
 • bericht 501.793 - De voorbereidingen in Nederland voor het 7e Wereldjeugdfestival
 • bericht 508.488 - Het 7e Wereldjeugdfestival in Wenen (26 juli - 4 aug. 1959)


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 479.356 - Russisch-Nederlandse culturele samenwerking
 • bericht 491.524 - Russisch-Nederlandse culturele samenwerking
 • bericht 501.778 - Oprichting vereniging "USSR-Nederland"


  Vereniging Nederland-Polen" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 501.023 - Vereniging "Nederland-Polen" - Pools informatiecentrum


  wereldvredesraad - vredesbeweging
 • bericht 493.057 - Reorganisatie van de Wereldvredesbeweging


  Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
 • bericht 496.583 - Viering van het 10-jarig bestaan van de Vredesbeweging in Nederland op 26 april 1959 te Amsterdam
 • bericht 501.024 - West-europese vredesconferentie te Luik, 10 mei 1952
 • bericht 503.916 - Nederlandse "vredesdelegatie" naar Genève


  Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) - vakbeweging
 • bericht 520.479 - Studiereis naar Nederland van "Werkers uit de Oekraïne" onder auspiciën van de UNESCO


  EVC - vakbeweging
 • bericht 488.585 - Werving van Nederlandse arbeiders voor scheepswerf te Warnemünde (Oost-Duitsland)
 • bericht 493.644 - De tactiek van het Wereldvakverbond in het conflict tussen "oude" EVC en EVC-1958
 • bericht 509.383 - Besluit tot opheffing van de EVC-1958


  WVV - vakbeweging
 • bericht 482.903 - Zitting commissies VVI-Transport/WVV over Panhonlibco-boycot


  Pegasus - boekhandel
 • bericht 503.889 - Stichting Uitgeverij en Boekhandel 'PEGASUS"
 • bericht 516.726 - Handelsonderneming "De Tjalk"


  Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON) - extreem rechts
 • bericht 482.908 - Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (E.J.O.N.)
 • bericht 487.320 - Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag (EJON)


  Universele Publiciteitsdiensten - extreem rechts
 • bericht 489.729 - Universele Publiciteitsdiensten (Universal Publicity Services) NV


  Europees Gesprek Centrum (EGC) - extreem rechts
 • bericht 486.076 - Europees Gesprek Centrum (EGC)


  Fédération Internationale de Résistance - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
 • bericht 497.464 - IIIe congres van de Fédération Internationale des Résistants, Wenen, 20-22 maart 1959


  Verenigd Verzet 1940-1945
 • bericht 519.151 - Commissie Schadelosstelling Nazi-slachtoffers


  België - buitenland
 • bericht 482.919 - Relaties tussen de Chinese zaakgelastigde te 's-Gravenhage en de "Association Belgique - Chine"


  Rusland - buitenland
 • bericht 484.296 - Handel van de communistische landen met West-Europa
 • bericht 497.463 - Mogelijke besprekingen van de Sowjet-Unie met Joegoslavië

 • Subscribe to 1959