You are here

1956

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1956

CPN - politieke partij
Socialistische Unie - politieke partij
Nederlandse Oppositie Unie - politieke partij
ANJV - politieke jongeren
OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (studenten)
Vereniging Nederland - Joegoslavië - niet gouvernementele organisatie
Comité ter bevordering der culturele betrekkingen tussen Nederland en Hongarije - niet gouvernementele organisatie
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
Dat nooit weer - vredesbeweging
Comité stopzetting atoomproeven - vredesbeweging
Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
EVC - vakbeweging
Bond van Nederlands PTT-personeel "Ons Belang" - vakbeweging
rechts extremisme algemeen - extreem rechts
Nederlands Auschwitz-comitéCPN - politieke partij

 • bericht 335.034 - De leidinggevende organen in de CPN
 • bericht 338.213 - De C.P.N.-candidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 1956
 • bericht 340.061 - Communisten over Stalin anno 1956
 • bericht 341.791 - C.P.N.-propaganda in verband met het bezoek van minister-president Boelganin en partijsecretaris Chroestsjow aan Engeland
 • bericht 342.374 - CPN-agitatie gericht tegen de KVP
 • bericht 343.504 - Demonstratieve optocht van de C.P.N. gericht tegen de K.V.P.
 • bericht 343.577 - C.P.N.-propaganda in verband met het bezoek Sowjet-leiders aan Engeland
 • bericht 349.050 - Partijbestuurszitting 23, 24 en 25 juni 1956; 18e partijcongres in october 1956
 • bericht 354.717 - De C.P.N. en de kwestie rondom het Koninklijk Huis
 • bericht 358.101 - De verhouding tussen de CPN en de Socialistische Unie
 • bericht 363.606 - De reorganisatie van de leiding van de CPN
 • bericht 369.043 - CPN-visie op de vredesbeweging
 • bericht 364.420 - "Uilenspiegelkring voor oudere jeugd"


  Socialistische Unie - politieke partij
 • bericht 340.805 - Socialistische Unie
 • bericht 349.949 - Socialistische Unie
 • bericht 358.101 - De verhouding tussen de CPN en de Socialistische Unie


  Nederlandse Oppositie Unie - politieke partij
 • bericht 341.795 - Contact van Nationale Oppositie Unie met oud-politieke delinquenten


  ANJV - politieke jongeren
 • bericht 336.604 - A.N.J.V.-delegatie naar de D.D.R.


  OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (studenten)
 • bericht 333.703 - Volleybal-tournooi O.P.S.J.
 • bericht 340.425 - O.P.S.J.-sporttournooi te Amsterdam


  Vereniging Nederland - Joegoslavië - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 359.937 - Vereniging Nederland - Joegoslavië


  Comité ter bevordering der culturele betrekkingen tussen Nederland en Hongarije - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 337.795 - Comité ter bevordering der culturele betrekkingen tussen Nederland en Hongarije


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 334.867 - Bemoeiingen W.O.K.S. met Rembrandt-tentoonstelling
 • bericht 340.188 - Culturele uitwisseling tussen Nederland en de Sowjet-Unie


  Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
 • bericht 366.000 - Politieke meningsverschillen in de Nederlandse Vredesraad


  Dat nooit weer - vredesbeweging
 • bericht 343.934 - "Dat nooit weer"


  Comité stopzetting atoomproeven - vredesbeweging
 • bericht 331.499 - Comité stopzetting atoomproeven


  EVC - vakbeweging
 • bericht 314.808 - G. Vink


  Bond van Nederlands PTT-personeel "Ons Belang" - vakbeweging
 • bericht 360.966 - Landelijk congres van de Bond van Nederlands PTT-personeel "Ons Belang"


  rechts extremisme algemeen - extreem rechts
 • bericht 364.858 - Politieke activiteit van oud-N.S.B.-ers en -S.S.-ers


  Nederlands Auschwitz-comité
 • bericht 368.349 - Nederlands Auschwitz-comité
 • Subscribe to 1956