You are here

anti-militarisme

rapportage anti-militaristische activiteiten in Nederland


- rapportage anti-militaristische activiteiten in Nederland, 1992
- rapportage anti-militaristische activiteiten in Nederland, 1991
- Enkele organisaties die worden genoemd in de rapportage van 1992 en 1991Inleiding

1. Het anti-militarisme is sedert een 20-tal jaren ook een bekend verschijnsel in Nederland. In de loop van deze periode heeft deze beweging zich op verschillende wijzen georganiseerd en gemanifesteerd. Ook de aanhang van deze beweging kende in de tijd sterke schommelingen. Derhalve is het noodzakelijk om van tijd tot tijd informatie te verschaffen over de actuele stand m . b . t . de antimilitaristische beweging.

2. Als bijlage treft u aan een schrijven waarin de thans in Nederland actieve anti-militaristische groeperingen worden bezien en waarin tevens de gradaties worden aangegeven die er bestaan in de dreiging vanuit deze beweging tegen de krijgsmacht.Enkele organisaties die worden genoemd in de rapportage van 1992

VAK-mobiel: "Vredes Actie Kamp".
NAD-FM: "North Atlantic De-Fence Movement".
AIK: "Anti-Interventie Komitee"
MARINEE: "Marine Nee".
IHHO: "Is Het Hier Oorlog".
VD: "Vereniging Dienstweigeraars".
Atoomvrijstaat:
"Opgeruimd
Staat Netjes"
"Alle Wapens De Wereld Uit"
"De Zwabberende Zendmasten"
"Kees is Overal"


Enkele organisaties die worden genoemd in de rapportage van 1991

Vredes Aktie Kamp-mobiel (VAK-mobiel)
North Atlantic De-Fence Movement (NAD-FM)
Groep Amsterdamse Anti-Militarieten (GRAM);
Marine -Nee (MARINEE)
Amsterdamse Antimilitaristiese Axie (AAA)
Vereniging Dienstweigeraars (VD)
Is het hier oorlog? (IHHO)

Subscribe to anti-militarisme