You are here

toezichtrapporten

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) schrijft regelmatig rapporten over het functioneren van de inlichtingendiensten. Deze zijn te vinden op de website van de commissie, maar ook hier.

CTIVD rapport 55 over het verwerven van door derden op internet aangeboden bulkdatasets door de AIVD en MIVD
Bijlage I bij CTIVD rapport 55 over het verwerven van door derden op internet aangeboden bulkdatasets door de AIVD en MIVD
Bijlage II bij CTIVD rapport 55 over het verwerven van door derden op internet aangeboden bulkdatasets door de AIVD en MIVD
CTIVD rapport 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD
Bijlage I bij CTIVD rapport 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD
Bijlage II bij CTIVD rapport 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD
Bijlage III bij CTIVD rapport 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD
CTIVD rapport 53 over de inzet van de hackbevoegdheid door de AIVD en MIVD
Bijlage I bij CTIVD rapport 53: Opzet en methodiek
Bijlage II bij CTIVD rapport 53: Toetsingskader
Bijlage III bij CTIVD rapport 53: Begrippenlijst
CTIVD rapport 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD
Bijlage I bij CTIVD rapport 52: Methodiek van het onderzoek
Bijlage II bij CTIVD rapport 52: Toetsingskader & Tijdelijke Regeling
Bijlage III bij CTIVD rapport 52: Specifieke gevallen
Bijlage IV bij CTIVD rapport 52: Begrippenlijst
Bijlage V bij CTIVD rapport 52: Aangehaalde toezichtsrapporten
CTIVD rapport 51 over de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD en de MIVD
Bijlage I bij CTIVD rapport 51: Onderzoeksopzet en methodiek
Bijlage II bij CTIVD rapport 51: Toetsingskader
CTIVD rapport 50 over bijdragen van de MIVD aan targeting
CTIVD rapport 49 over de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens door de AIVD en de MIVD
CTIVD rapport 48 over de invulling van samenwerkingscriteria door de AIVD en de MIVD
CTIVD rapport 47 over de inzet van de afluisterbevoegdheid door de MIVD
CTIVD rapport 46 inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD
CTIVD rapport 45 over eventuele handlangers Mohammed B.
CTIVD rapport 44 over twee sigint-operaties door de MIVD
CTIVD rapport 43 naar aanleiding van de crash van vlucht MH17
CTIVD rapport 42 over de toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD
CTIVD rapport 41 over het onderzoek naar de activiteiten van de BVD tegen de heer R.H.G. van Duijn
CTIVD rapport 40 over de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD
CTIVD rapport 39 over de rechtmatigheid van het onderzoek op sociale media door de AIVD
CTIVD rapport 38 over gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD
CTIVD rapport 37 over de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door AIVD
CTIVD rapport 36 over het vervolgonderzoek naar de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten betreffende (kandidaat) politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie
CTIVD rapport 35 De inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD
CTIVD rapport 34 Vervolgonderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD
CTIVD rapport 33 De rubricering van staatsgeheimen door de AIVD
CTIVD rapport 32 Ambtsberichten MIVD
CTIVD rapport 31 De rechtmatigheid van de inzet van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD
CTIVD rapport 30b Nakoming door de AIVD van de toezeggingen van de minister van BZK op de aanbevelingen van de Commissie
CTIVD rapport 30a Eerdere aanbevelingen betreffende de MIVD
CTIVD rapport 29 De door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten in de periode van oktober 2005 tot en met mei 2010
CTIVD rapport 28 Sigint
CTIVD rapport 27 De rol van de MIVD en AIVD bij een evacuatiemissie in Libië
CTIVD rapport 26 De uitvoering van de inlichtingentaak buitenland door de AIVD
CTIVD rapport 25 Onderzoek naar het handelen van de MIVD jegens twee geschorste medewerkers
CTIVD rapport 24 Onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD
CTIVD rapport 23 Onderzoek naar het handelen van de MIVD jegens een voormalige agent
CTIVD rapport 22a De samenwerking van de AIVD met buitenlandse inlichtingen- enof veiligheidsdiensten
CTIVD rapport 21 Het veiligheidsonderzoek naar de (voormalige) korpschef van de Politie Zeeland dhr. F.P. Goudswaard
CTIVD rapport 20 Financieel-economische onderzoeken
CTIVD rapport 19 De inzet van de afluisterbevoegdheid en de signaalinterceptie door de AIVD
CTIVD rapport 18B Nakoming door de MIVD van de toezeggingen van de Minister van Defensie op de aanbevelingen van de Commissie
CTIVD rapport 18A Nakoming door de AIVD van de toezeggingen van de Minister van BZK op de aanbevelingen van de Commissie
CTIVD rapport 17 Afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B.
CTIVD rapport 16 Samenwerking tussen de AIVD en de Regionale Inlichtingendiensten resp. de Koninklijke marechaussee
CTIVD rapport 15 Optreden van MIVD-medewerkers in Irak bij het ondervragen van gedetineerden
CTIVD rapport 14 Onderzoek van de AIVD naar de ongewenste inmenging van vreemde mogendheden (waaronder spionage)
CTIVD rapport 13 De uitwisseling van gegevens tussen de AIVD en de IND
CTIVD rapport 12 CT-infobox
CTIVD rapport 11b De uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken door de AIVD
CTIVD rapport 11a Uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken door de MIVD
CTIVD rapport 10 AIVD-onderzoek naar het uitlekken van staatsgeheimen
CTIVD rapport 9b De door de MIVD uitgebrachte ambtsberichten in de periode van januari 2004 tot oktober 2005
CTIVD rapport 9a De door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten in de periode van januari 2004 tot oktober 2005
CTIVD rapport 8b Inzet door de AIVD van informanten en agenten, meer in het bijzonder in het buitenland
CTIVD rapport 8a Inzet Agenten Buitenland MIVD
CTIVD rapport 7 Uitvoering van een contra-terrorisme operatie van de AIVD
CTIVD rapport 6 AIVD-onderzoek naar radicaal dierenrechtenactivisme en links-extremisme
CTIVD rapport 5b AIVD-onderzoek naar proliferatie van massavernietiginswapens en overbrengingsmiddelen
CTIVD rapport 5a MIVD-onderzoek naar proliferatie van massavernietigingswapens en overbrenginsmiddelen
CTIVD rapport 4 Onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de Molukse gemeenschap in Nederland
CTIVD rapport 3 Uitvoering van een contra-terrorisme operatie
CTIVD rapport 2 Onderzoek inzake radicaliseringsprocessen binnen de islamitische gemeenschap
CTIVD rapport 1 Onderzoek naar voorvallen die Defensie kunnen schaden

Subscribe to toezichtrapporten