You are here

1970

maandoverzicht december 1970
maandoverzicht november 1970
maandoverzicht oktober 1970
maandoverzicht september 1970
maandoverzicht juli en augustus 1970
maandoverzicht juni 1970
maandoverzicht mei 1970
maandoverzicht april 1970
maandoverzicht maart 1970
maandoverzicht februari 1970
maandoverzicht januari 1970

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1970

I. Het Extremisme in Nederland
Relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging 1
Eenheidspolitiek 3
De verkiezingen van Provinciale Staten en Gemeenteraden 4
De CPN op sociaal-economisch terrein 5
Organisatorische en financiele situatie CPN 10
De verhouding van de CPN tot de gastarbeiders 12
Vereniging "Nederland-USSR" tussen CPN en CPSU 15
De pro-Chinese beweging in Nederland 15
De Marxistisch-Leninistische Studentenbond(MLS) 17
De KEN(ML) 18
De M.L.S. 21

II.De Internationale Communistische Beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkate gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken. 24

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1970

I. Het extremieme in Nederland
Relatie van de CPN tot de Internationale communistische beweging 1
NU herdenkt Oktoberrevolutie 4
Buitengewoon congres KEN 6
De theorievorming binnen de "witte" BVD 9

II. Ontwikkelingen in de Internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 14

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1970

I. Het extremisme in Nederland
Relatie van de CPN tot de Internationale communistische beweging 1
De CPN ontwerpt een alternatief regeringsprogram 2
CPN-reacties op de Rotterdamse havenstaking 4
Viering 25-jarig bestaan ANJV 5
Moeilijkheden rondom Jan Hartmanstichting 6

II. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 8

III. Diversen
Overzicht Zuidmolukkers in Nederland 15

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1970

I. Het extremisme in Nederland
De relatie van de CPN tot de Internationale communistische beweging 1
Bemoeienis van KEN(ML) en CPN met havenstaking 1
De samenstelling van de colleges van B&W 4
Viering 25-jarig bestaan ANJV 5
Anarchisme 6
Ontwikkelingen binnen de Bond voor Dienstplichtigen 10

II. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 14

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1970

I. Het extremisme in Nederland
Communistische activiteiten rond het bezoek van president SUHARTO aan Nederland 1
De relatie van de CPN tot de internationale communistische beweging 2
Fré MEIS verliest aan gezag bij Groningse bouwvakkers 6
De stakingen in de scheepsbouwindustrie en havens 8
CPN - financiën 9
Vriendschapsforum in Moskou 11
De pro-Chinese beweging in Nederland 13
Hulpactie t.b.v. Spaanse gevangenen en hun familie 16
De Bond voor Dienstplichtigen ("witteF'BVD) 17

II. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 18

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1970

I. Het Extremieme in Nederland
De CPN en de genleenteraadsverkiezingen van 3-6-1970 1
"Landelijk bedrijfsbureau" coördineert acties 7

II. De Internationale Communistische Beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 9

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1970

I. Het Extremisme in Nederland
CPN neemt deel aan conferentie van West europese CP'en 1
De Gemeenteraadsverkiezingen 2
Eenheidspolitiek 3
Landelijke demonstratie ANJV en NVB 4
De Ondernemingsraad-verkiezingen bij de Hoogovens 5
De CPN-agitatie bij Werkspoor Utrecht 6
"Nederland-USSR" en de uitwisseling met de SU 7
Rechts-extreme groeperingen 8

II. De Internationale Communistieche Beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste jgebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 10

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1970

I. Het Extremisme in Nederland
De CPN kleurt haar geschiedenis 1
1 mei-viering in bet teken van verkiezingen 3
De CPN-nevenorganisatiee en de verkiezi ngen
De situatie in de noordelijke provincies 6
Actie contra de "anti-stakingswet" 7
De CPN en de Lenin-herdenking 8
Nederlandse afvaardiging naar Lenin-herdenking in Oeljanowsk 10

II. De Internationale Communistische Beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatete weken 11

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1970

I. Het Extremisme in Nederland
De verkiezingscampagne van de CPN 1
Beschouwing van de verkiezingsresultaten van de CPN 3
De CPN-agitatie in het sociaal-economische vlak 10
De WSW-demonstraties 10
Nieuwe plannen van de Groningse actiecomitees 11
Catalogue Vereniging Nederland-USSR 12

II. Ontwikkelingen in de Internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communietische beweging in de laatste weken 14

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1970

I. Het Extremisme in Nederland
De relaties met de Internationale communistische beweging 1
Buitenlandse communistieche belangstelling voor het CPN-congres 3
De politieke koers van de CPN 3
Congres en Verkiezingen 5
Het congres en de sociaal-eoonomische verhoudingen 8
Veranderingen in het partijbestuur en de samenstelling van het nieuwe dagelijkse bestuur 10
Herdenking Februari-etaking 1941 10
Petitie tegen anti-stakingswet gestart 11
CPN-agitatie onder arbeiders, werkzaam in de Sociale Werkvoorzieningsregeling 12
Rechts-extremisme 13

II. Ontwikkelingen in de Internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de conununistische beweging in de laatste weken 14

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1970

I. Het Extremisme in Nederland
De CPN en de Communistische Partij van de Sowjet-Unie 1
De CPN en de verkiezingen 3
Inzet van communistische nevenorganisaties 4
De CPN-agitatie in de noordelijke provincies 6
De situatie in de Amsterdamse haven 7
Reactie van de CPN op "open brief" van werkgevers 7
Rechts-extremisme: de Jan Hartmanstichting 8

II. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeirtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 9

Subscribe to 1970