You are here

1975

maandoverzicht december 1975
maandoverzicht november 1975
maandoverzicht oktober 1975
maandoverzicht september 1975
maandoverzicht juli en augustus 1975
maandoverzicht juni 1975
maandoverzicht mei 1975
maandoverzicht april 1975
maandoverzicht maart 1975
maandoverzicht februari 1975
maandoverzicht januari 1975

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1975

De Bond van Dienstplichtigen 1
Jongeren Kontakt voor Internationale Solidariteit en Uitwisseling 4
Nederlands Comite voor Europese Veiligheid en Samenwerking 6
Cuba bij het eerste congres van de CP 8

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1975

De marxistiseh-leninistische beweging meer pro-Chinees? 1
De Socialistische Partij (SP) 6
CPN 9
Italiaans communisme, een enigszins radicale sociaal-democratie? 13

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1975

Palestijns terrorisme 1
De verhouding tussen CPN en CPSU 4
Oproep van het Partijbestuur van de CPN 6
Bond van Anti-Fascisten 8
Communisme in de Arabische wereld: BAGDASH en de CP-Syrie

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1975

CPN: Tegen de crisis - voor uitbreiding van de collectieve voorzieningen 1
CPN: Werkers in chemische industrie bundelen actie 4
CPN: Werklozen opnieuw in actie? 5
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 7
Nederlandse Vrouwenbeweging 8
Rechts-extreme groeperingen 9
Communisme in de Arabische wereld: de CP-Egypte herboren 13

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1975

De Internationale betrekkingen van de CPN 1
De binnenlandse politiek van de CPN 4
Het pro-Russische coramunisme 7
De pro-Chinese comraunistische groeperingen 9
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 13
Trotskisme 16
Anti-militarisme 22
Federatie van vrije Socialisten 25
Rode Hulp 27

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1975

De CPN organiseerde haar 25ste partijcongres 1
De Internationale betrekkingen van de CPN 6
Communistische belangstelling voor Portugal 9
Bond voor Dienstplichtigen - VIIe congres 11
Bulgarijet de meest trouwe Sowjet satelliet 16

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1975

CPSU-delegatie op bezoek bij CPN 1
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 3
Nederlandse Vrouwenbeweging 5
Anti-imperialisme-groepen in Nederland 7
Huidige positie en standpunten van Albanie en de A.A.P. 9

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1970

De CPN en de Internationale communistische beweging 1
25-ste CPN-congres in voorbereiding 3
De CPN op sociaal en sociaal-economisch terrein 6
Het Nederlands Comité voor Europese Veiligheid "en Samenwerking 9
Jongeren Kontakt voor Internationale Solidariteit en Uitwisseling 11
SP-actie tegen milieubelasting 13
SP sticht artsenpraktijk in Oss 14
Ontwikkelingen in Hongarije: een terugblik 15

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1975

Ontwikkelingen in de betrekkingen tussen CPN en CPSU 1
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 4
Vereniging Nederland-USSR 7
Vereniging voor Culturele Uitwisseling 9
"Discussie" 11
Bind mei 1975 twee congressen 14
Protest tegen aanschaf gevechtsvliegtuigen 15
Standpunten van Zuideuropese CP-en over binnen- en buitenlandspolltieke hoofdpunten 17

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1975

Volkscongressen in Groningen en Alkmaar 1
Werklozenacties 3
De herdenking van de Februari-staking 1941 5
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 7
Politieke activiteiten van de heer M. LEWIN 8
De betrekkingen tussen Spaanse CP en CPSU 9

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1975

Aanzet tot normalisering van de Internationale betrekkingen van de CPN 1
25ste congres van de CPN 5
CPN-financiën 6
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 8
Ledenvergadering van de KEN/ml 10
China 12

Subscribe to 1975