You are here

1974

maandoverzicht december 1974
maandoverzicht november 1974
maandoverzicht oktober 1974
maandoverzicht september 1974
maandoverzicht juli en augustus 1974
maandoverzicht juni 1974
maandoverzicht mei 1974
maandoverzicht april 1974
maandoverzicht maart 1974
maandoverzicht februari 1974
maandoverzicht januari 1974

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1974

De CPN en de internationale communistische beweging 1
CPN-organisatie 4
De eenheidspolitiek van de CPN 9
Het pro-Russisohe communisme 11
De positie van de maoïstische organisaties in Nederland 13
Internationale Kommunistenbond (IKB) 17
Partijcongres in Roemenie 20

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1970

Bond voor Dienstplichtigen 1
Europese Veiligheid en Samenwerking 6
Scholing en studie in de CPU 8
Rode Vlag-jongeren 10
De consultatieve bijeenkomst van Warschau: voorspel voor een krachtmeting 11

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1974

CPN niet naar Warschau 1
Veranderingen in de CPN-organisatie 3
De CPN op sociaal-economisch terrein 6
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 10
De vereniging Nederland-DDR 11
Anarchisme in Nederland 13
De Nederlandse Volksunie en de heer J.G. Glimmerveen 16
Griekenland/de verdeeldheid van Verenigd Links 17

Bijlage
In Nederland verschijnende anarchistische periodieken 28

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1974

De CPN-vertegenwoordiging in de colleges van B & W 1
De CPN en de demonstratieve tocht naar Kalkar 3
25 jaar Volksrepubliek China 5
Congres van de KSB 6
KORO-ML opgericht 7
Joegoslavië - subversieve affaire met Moskou op achtergrond 10

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1974

Trotskisme 1
Deelname van de CPN aan internationale conferentie 9
De eenheidspolitiek van de CPN 11
Ontwikkelingen binnen de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland - m.l. 13
Vierde landelijke ledenvergadering van het LVK 16
De lessen van Chili 18

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1974

Activiteiten Oostduitse inlichtingendiensten 1
... 4
De CPN-politiek na de verkiezingen 5
(Pro-)Russische jongerenorganisaties 7
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 9
Een nieuwe communistische wereldconferentie? 11

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1974

Rode Jeugd - Rode Hulp 1
De Nederlandse Volkunie 5
Partij Nieuw Rechts 7
CPN en gemeenteraadsverkiezingen 8
De Socialistiese Partij in de gemeenteraad 11
Nederland - DDR 13
Communistische Partij van Portugal 14

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1974

Bond voor Dienstplichtigen 1
Consequenties van het verkiezingsresultaat voor de CPN 4
De CPN inzake afspiegelings- of programcollege 9
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 10
Nederlandse Vrouwenbeweging 12
De Socialistische Partij versterkt haar organisatie 13
Europese Veiligheid en Samenwerking 15
Internationaal communisme 16

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1974

De relatie van de CPN tot enkele andere communistische partijen 1
De CPN en de Statenverkiezingen 4
Conferentie van oppositionele vakbondsleden 7
Communistisch streven naar Europese vakbondseenheid 9

Grafische voorstellingen

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1974

Anarchisme 1
CPN en de verkiezingen 7
De herdenking van de Februaristaking 9
Culturele uitwisseling tussen Nederland en de Sowjet-Unie 11
Algemeen Nederlands Jeugdverbond 12
Het Tweede partijcongres van de SP 13
Brusselse Conferentie van Westeuropese CP-en 16

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1974

Trotskisme 1
Bond voor Dienstplichtigen 4
CPN-deelname aan de conferentie in Brussel 8
Verschuivingen in de CFN-leiding 10
Maand van actie 11
Nederlandse Vrouwenbeweging 12
KEN/ml 14
Internationale manifestaties van maoïstische organisaties 16
Recente ontwikkelingen in China 18

Subscribe to 1974