You are here

1971

maandoverzicht december 1971
maandoverzicht november 1971
maandoverzicht oktober 1971
maandoverzicht september 1971
maandoverzicht juli en augustus 1971
maandoverzicht juni 1971
maandoverzicht mei 1971
maandoverzicht april 1971
maandoverzicht maart 1971
maandoverzicht februari 1971
maandoverzicht januari 1971

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1971

Het congres van de Rode Jeugd (m.l.) 1
De relatie van de CPN tot de Internationale communistische beweging 5
De nationale activiteit van de CPN 8
De stand van zaken in de CPN op organisatorisch terrein 10
De CPN op sociaal-economisch terrein 12
De Vereniging "Nederland-USSR" 15
De inzet van de pro-Russische communisten ten behoeve van de Europese Veiligheid 16
De mantelorganisaties van de CPN 18
De pro-Chinese beweging in Nederland 19
Toenemende activiteit van Spaanse CP in Nederland 19
Het 4e Congres van de BWA 21
GIEREK's machtspositie hechter na het Poolse partijcongres 24

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1971

De relatie tussen de "witte" BVD en de WDM 1
Communistische visie op de economische ontwikkeling 6
Reactie CPN-leiding op besluiten van NVV-Verbondsraad 8
Reorganisatie van CPN-bedrijfswerk 10
Meningsverschillen binnen de "Federatie van Vrije Socialisten"(FVS) 13
De Internationale aspecten van het vijfde congres van de Albanese Arbeiders Partij 16

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1971

De acheuring in de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland(Marxistisch-Leninistisch) 1
De CPN en de Internationale communistische beweging 3
CPN-actie in verband met nieuwe Metaal-CAO(II) 5
CPN-nederlaag in staking bij de Groningse scheepswerf 6
Communisten-artikel in NVV-bonden afgeschaft 7
Manifestatie "Sowjettijdgenoten - de USSR Vandaag" 9
Dietse Solidarieatie Beweging 9
De Socialistische Jeugd 11
China na het 9e partijcongres 15

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1971

Bond voor Dienstplichtigen 1
De landelijke Onderwijsdemonstratie in Den Haag 2
CPN-campagne voor organisatorische en ideologische versterking van de partij 2
CPN-antwoord op miljoenen nota 5
De CPN-actie in het Limburgse mijngebied 6
CPN-actie in verband met nieuwe Metaal-CAO 8
Onenigheid in de KEN(ML) 9
BR2ZHNEW in Belgrade 10

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1971

Onenigheid in de Rode Jeugd over geweldgebruik 1
De eenheidspolitiek van de CPN 6 6
De CPN-actie in de GKU-affaire 8
Solidariteitsactie met Schotse arbeiders 9
De acties van de Amsterdamse taxichauffeurs 9
Het 25-jarig bestaan van de NVB 11
De vereniging "Nederland-USSR" organiseert een "week van de Sowjet-Unie" 11
Landelijke onderwijsdemonstratie op 25 September a.s. 12
De CPN bij net initiatief betrokken? 13
Ontwikkelingen rond Roemenië 14

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1971

I. Het Extremisme in Nederland
De nieuwe koers van de CPN ten opzichte van de Internationale communistische beweging 1
Verontrusting in pro-Russische dissidente kringen 4
Terugblik op de bouwvakstaking 5
De CPN-actie in het Limburgse mijngebied 7
De CPN wijzigt haar taktiek m.b.t. de loonstrijd 8
De houding van de Bond voor Dienstplichtigen in de kwestie v/E 11
Anarchisme - Fusie tussen ;'Secht voor Allen" en "De Vrije" 14
Anarchisme - Internationaal Anti-Autoritair Kongres 15

II. Ontwikkelingen in de Internationale comrnunistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de coraraunistische beweging in de laatste weken 18

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1971

I, Het Extremisme in Nederland
Analyse van verkiezingsuitslag leidt tot verstrakking van de politick van de CPN 1
De CPN in de landelijke bouwvakactie 6
De rol van de KEN(ML) in de bouwvakactie 9
De Bond voor Dienstplichtigen - een terugblik 11
De Rode Jeugd 14
Volksunie 16

II. Ontwikkelingen in de Internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 17

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1971

I. Het Extremisme in Nederland
De resultaten van de CPN bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 1
De CPN en de demonstratie van NKV en NVV in Groningen 7
Nederlandse Volksunie 9

II. Ontwikkelingen in de internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 13

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1971

I. Het Extremieme in Nederland
De verhouding tussen de CPN en de CPSU 1
De verkiezingen voor de Tweede Kamer 2
I.P.S.O. 5
De verhouding van de CPN tot de Spaanse CP 7
De Bond voor Dienstplichtigen 8

II. Ontwikkelingen in de Internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 12

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1971

I. Het Extremisme in Nederland
De herdenking van de februari-staking door de CPN 1
Eenbeidspolitiek 3
De CPN over de volkstelling 4
De landelijke actie tegen de"anti-stakingswet" 5
Verhouding van de CPN tot de Spaanse CP 7

II. Ontvikkelingen in de Internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 9

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1971

I. Het Extremisme in Nederland
Relatie van de CPN tot de Internationale communistische beweging 1
Communistische activiteit in de R'damse haven en metaalbedrijven 6
De landelijke actie tegen de "stakingswet" 7
De verkiezingscampagne van de CPN 8
Pro-Chinese leiders bezoeken Peking 9
Zware Sowjetrussische delegatie bij ondertekening cultureel accoord met vereniging "Nederland-USSR" 11
Ontwikkelingen in de Bond voor Dienstplichtigen 14
Dietse Solidaristische Beweging 17

II. Onntwikkelingen in de Internationale communistische beweging
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de communistische beweging in de laatste weken 20

Subscribe to 1971