You are here

1958

maandoverzicht december 1958
maandoverzicht november 1958
maandoverzicht oktober 1958
maandoverzicht september 1958
maandoverzicht juli en augustus 1958
maandoverzicht juni 1958
maandoverzicht mei 1958
maandoverzicht april 1958
maandoverzicht maart 1958
maandoverzicht februari 1958
maandoverzicht januari 1958

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 5
Het anti-revisionisme; gedragingen van "partij" en "staat" in de socialistische landen 1
De agrarische, politiek van de CPSU 1 - 2
Chroestsjow's rede in de zitting van 15 december '58 van het partijbestuur 2 - 4
Zelfkritiek van Boelganin als lid van de anti-partijgroep 4 - 5
Sowjet-Russische Staatsveiligheid onder nieuwe leider 5

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 6 - 32
Het conflict in de partij; ontwikkelingsgang gedurende 1958 6 - 8
Internationale verbindingen 8
Financiering CPN-activiteiten 8 - 10
Het toezicht op het publiciteitsapparaat der partij 10 - 11
"Bruggroep" gaat deelnemen aan de Kamerverkiezingen van maart 1959 11
Het 19de partijcongres der CPN en zijn betekenis 13 - 20
Mantelorganisaties in 1958, gebrek aan innerlijke samenhang 21 - 26
Communistische vakbeweging, balans van het afgelopen jaar 27 - 32

III. Overige Groeperingen. 33 - 36
De PSP-successen in 1958 33 - 34
Activiteiten van oud-politieke delinquenten 35 - 36

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 37 - 39
"Perhimpunan Indonesia" liet weinig van zich horen 37
In Nederland studerende Indonesiërs: hulp van DDR en Tsjechoslowakije in de "strijd tegen het kolonialisme" 37
Het optreden van.de communistische Chinezen 38-39

Overzicht stakingen december 1958
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 9
Bijdrage van de Poolse' communisten aan de eenheid van het socialistische kamp 2 - 5
Twee recente aanvallen van partijleider Gomulka op het Joegoslavische revisionisme 4
Pools-Russische solidariteitsverklaring van 10 november 1958 te Moskou 2 - 4
Joegoslavisch commentaar op de "evolutie" in de Poolse gedragingen 5 - 6
Oud-premier maarschalk Boelganin in ongenade; Chroestsjow schaart hem thans openlijk onder de "anti-partijgroep" 6- 7
"Kommunist"-artikel van B.N. Ponomarjow over de positie in de CPN en andere communistische partijen van het Westen; aanval op de groep Wagenaar 7 - 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 10 - 33
Voorbereidingen voor het 19e partijcongres van de CPN 10-16
Verslag van het partijbestuur behandelt de economische en politieke toestand, de rol van de partij en haar interne situatie 10-12
Geen zelfkritiek van het partijbestuur 12
Dagelijks bestuur van de CPN rapporteert over "De communistische partij in de oorlog", beschuldigingen tegen de illegale partijleiding (Wagenaar c.s.) 14 - 15
"Bulletin" van de groep rondom "De Brug" en Gerben Wagenaar in persoonlijk verweer contra De Groot 16-17
Mpskouse correspondent van "De Waarheid" vervangen 18 - 19
De exploitatie van gebouw "Felix Meritis" 19-20
Vredesbeweging - Ontwikkeling in de Nederlandse Vredesraad 21-33
De kwijnende actie voor de petitie tegen raketbases in Nederland 23-24
Jeugdbeweging - Het ANJV en de militairen; actie voor diensttijdverKorting 24-26
Leden- en abonné-werfactie van "Nederland-USSR" 27-28
Muziekafdeling van het Cultureel Informatie Centrum in de Vereniging "Nederland-USSR" opgericht 28-29
Vakbeweging - Het onderzoek door twee WVV-functionarissen ingesteld in de gescheurde EVC 29 - 31
Het vijfde congres van de "oude" EVC 31-33
Groot-Poessink EVC-voorzdtter in de plaats van de teruggetreden Reuter; Brandsen als secretaris herkozen; Gortzak een van de 17- leden van het, nieuwe verbondsbestuur 33

Stakinsoverzicht
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1958

I. Communisme Internationaal 1-10
Conferenties van resp. economen en partijhistorici in Oost-Berlijn 1 - 4
Nieuw leerboek "Geschiedenis van de CPSU", eerste, drie hoofdstukken, gepubliceerd 4 - 5
Het conflict in de CP van Denemarken; XXste partij congres te KopenHAgen gehouden 5 - 10
Publicatie in de "Prawda", ontleend aan twee artikelen van Paul de Groot tegen het revisionisme in de Deense zusterpartij 7 - 9
Joegoslavisch commentaar op de positie van Aksel Larsen en zijn minderheidsgroep 6 - 7

II. Activiteiten van de CPN en haar mantelorganisaties, 11-26
Beroep van de oppositie op het komende partijcongres van de CPN ? 11 - 12
Besluit van het partijbestuur om op het 1°e partijcongres ook stelling te nemen tegen het sectarisme en dogmatisme in de CPN; richtlijnen voor het verloop van de congresvoorbereidingen 12 - 15
De verhouding partij en vakbeweging; radicale uitspraak van partijbestuurder Piet Bakker 15 - 16
Nederlandse delegatie naar eind november in Wenen te houden FIR-congres 19
De Nederlandse Vredesraad; pogingen tot versteviging van de organisatie door het meer inschakelen van plaatselijke vredescomité 's 20
Nationaal festival van het ANJV van Kerstmis naar Pasen verschoven21
Ingetoomde krachtmeting van de beide EVC's op internationale conferentie der VVI "Metaal" 22-24
Bezoek van twee WVV-functionarissen aan Nederland; informaties over communistische vakbeweging ingewonnen 24
Het congres van de "oude" EVC; aanhoudende crisisverschijnselen 24
Pamfletten van de EVC-1958 verspreid resp. in de kring van bouwvakarbeiders en metaal-bewerkers 25 - 26

III. Overige groeperingen 27 - 29
Nieuwe neo-nazistische jeugdorganisatie 27 - 28
"Hinag"-vergadering in: Amsterdam verwekte politieke deining 28 - 29

IV. Activiteiten van de Indonesiërs etc. 30 - 32
Indonesische persreactie op Nederlands-Australisch overleg inzake Nieuw-Guinea 30
Vertogen van Zuid-Molukkers in Nederland in de kwestie van de 37 teruggezonden Indonesische verstekelingen 30 - 31
Overheidsingrijpen in Nederland tegen voorgenomen politiek optreden van twee Algerijnen 31
Jeügdüitwisseling met communistisch China 31
De aanhangers van het bewind van Tsjang Kai-sjek; Vereniging "Nederland-Vrij China" opgerichte 31-32

Overzicht der stakingen in oktober 1958
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1958

I. Comnunisme Internationaal 1 - 8
Het nieuwe internationale tijdschrift "Vraagstukken van Vrede -en Socialisme" 2 - 3
De problematiek van het moderne revisionisme; strubbelingen in de Deense communistische partij commentaar van Paul de Groot in "De Waarheid" 4 - 5
Buitengewoon XXIste CPSU-congres in begin 1959 zal hoofdzakelijk economische zaken behandelen 5 - 6
Stalin en zijn werk; aanvullende publicaties in een pas uitgekomen deel van de Sowjet-encyclopedie 6 - 8

II. Activiteiten van de CPN en haar mantelorganisaties 9-24
De communistische reacties op troonrede en miljoenennota 9
Overweegt de oppositiegroep Wagenaar het oprichten van een nieuwe partij? 9-10
Aanklachten en verwijten over en weer resp. in "De Brug" en in de CPN-pers 10-11
Agenda van het 19e partijcongreè der CPN in december 1958 te Amsterdam 11-13
De weer verslechterde positie van "De Waarheid" 13
De oplage van het nieuwe internationale communistische maandblad in Nederlandse vertaling 13-14
Filmdienst van de CPN en Filmstudio-Amsterdam 14-15
Vredesbeweging - Vierde internationale conferentie tegen kernwapenen in Tokio gehouden. Gedelegeerden uijt 32 landen waaronder Nederland 16
Vierdaagse internationale ontmoeting in Buchenwald; monument onthuld; 200 Nederlandse afgevaardigden 17
Jeugdbeweging - ANJV-plannen voor deelneming aan het Vlle Wereld jeugdfestival van 1959 te Wenen 18
Vrouwenbeweging - toegenomen werfacties der NVB 19
Vakbeweging - De behuizing Van de "oude" en de afgescheiden partijgetrouwe EVC 20 - 21
Opheffing van het "Solfonds", instelling van een soortgelijk "Hulp- en strijdfonds" door de"EVC-1958 21
Beporkte stakingen onder bouwvakarbeiders 21 - 22
Oostduitse bemiddelingspogingen in het EVC-conflict 22
Agitatie van de internationale, communistische vakbeweging tegen de Europese Gemeenschappelijke Markt 23
Internationale ontmoetingen 22 - 24

III. Overige groeperingen 25-26
A.A.-Vrouwenwerkgroep op Prinsjesdag 1958 in actie; communistische invloeden 25
Camouflage-pogingen van "De Waarheid" 26

IV. Activiteiten van de Indonesiërs etc. 27-28
De financiële moeilijkheden van de diplomatieke R.I.-vertegenwoordiging in Nederland 27
Opheffing "bureau militaire zaken" 27
Persoonlijke mutaties in R.i.legatie 27
Chinese herdenkingen 27-28

Agenda
Stakingsoverzicht

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 8
Da geheime conferentie van Chroestsjow en Mao Tsjs-toeng te Peking 1-2
Verdere politieke degradatie van oud-Sewjetprsmier maarschalk Boelganin 2-3
Vijftien communistische partijen beraadslaagden in Oost-Berlijn 4 - 5
Het vijfde partijcongres van de SED; Ulbrichts centrale machtspositie nog verder versterkt 5 - 6
Tactisch-politieke nasleep van de executie van Nagy e.a. 6-7

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 8-30
Partijleden reageerden ongeanimeerd op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten 8
CPN-activiteiten tot een dieptepunt gedaald 8-9
Het optreden van de groep Wagenaar c.s. 9- 10
Meer positief-communistische tendensen in "De Brug" 10 - 11
Strijd van de CPN tegen "laster" 11
Bevooroordeeld onderzoek van de CPN tegen de illegale partijleiding in de laatste oorlogsjaren 12 - 14
Nederlandse uitgave van nieuw internationaal communistisch maandblad 14
De aanhoudend slechte financiële positie van de CPN 15-16
Vredesbeweging - Het congres van de WVR in juli jl. te Stockholm 17-21
Internationaal Buchenwaldcomité; onthulling van een monument; Nederlandse bijdrage 21-23
Uilenspiegelkamp 1958 24 - 26
Vakbeweging - De relatie tussen oude EVC en de partijgetrouwe nieuwe formatie 26-30
WW- jeugdconferentie in Praag 29-30

III. Overige groeperingen 31 - 33
De protesten van de PSP tegen Oost en West politiek-radicale standpunten 31 - 32
Houding van de PSP tegen de CPN 33

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 34
Grotere R.I.-belangstelling voor de Ambonezen 34

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 8
Rede van Chroestsjow te Sofia tegen het Joegoslavische revisionisme 1
Voortgezette, nog heftiger aanval van Peking tegen Belgrado 1 - 2
De executie van Nagy en zijn vrienden in relatie met de campagne tegen-revisionisme en "verraad" 2
De Poolse partijleider Gomulka bepaalde zijn positie; rede te Dantzig 2 - 3
Snel op elkaar volgende zittingen van het centraal comité van de CPSU; belangrijke economische beslissingen; Joegoslavië kennelijk op de agenda 3 - 4
Hernieuwde aanvallen op de "anti-partijgroep" van Wolotow c.s. 4 - 5
Eerherstel aan enkele Sowjetcomponisfcen en -auteurs; politiek dubbelzinnige tendens van een desbetreffend c.c.-besluit 5 - 6
Mutaties in het partij-apparaat van de Sowjet-Unie 7 - 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 8 - 34
Aanstaande conferentie van de oppositiegroep 8
Mr.H.P.L.Wiessing achter Wagenaar c.s. 8 - 9
CPN-aanvallen op "De Brug" 9 - 11
Interventie van een veteraan van het communisme, Ir. S.J. Rutgers 11 - 12
Reactie op de executie van Nagy c.s.; ideologische "hardheid" 12 - 13
Geen Waarheid Zomerfeest 1958 13 - 14
De ongunstige financiële positie van de partij 14
Buitenlandse reizen van CPN-ers; deelname aan conferentie 15 communistische partijen te Berlijn 14 - 16
Vredesbeweging - gewijzigde handtekeningencampagne tegen de vestiging van raketbases 16 - 17
Het secretariaat van de Wereldvredesbeweging stichtte een "vredeshuis" te Brussel de "International Club" 17 - 18
Pogingen tot frontverbreding en verjonging van "Verenigd Verzet 1940 -1945" 19 - 20
ANJV- vrijgestelden uit geldnood ontslagen 20 - 21
ANJV-acties tegen raketbases in Nederland 21 - 22
NVB-stertocht 23 - 24
Vakbeweging - agitatie onder bouwvakarbeiders n.a.v. de nieuwe CAO 24 - 25
Locale demonstraties en stakingen 25 - 26
Buitengewoon EVC-congres van CPN-getrouwe groep 26 - 31
"EVC-1958, aangesloten bij het Wereldvakverbond" 28
Reactie van "oude" EVC 31
Nationaal en internationaal facet van de breuk in de EVC; de gedragslijn van de WVV-leiding 31 - 34

III Overige Groeperingen 34 - 37
Rechtsextremisme - propaganda in Nederland, voor de "Sorbe" 34 = 37

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc."
De trek van Indonesische studenten naar West-Duitsland en elders 34

Overzicht der stakingen in juni 1958
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 9
De tegenstelling Moskou/Belgrado 1-2
Het Sowjet-Russische offensief tegen het "revisionisme"; "Prawda"-artikel van B. Ponomarjow 2
Het Chinese partijdagblad te Peking gaat het verst in de stellingname tegen de Bond van Joegoslavische Communisten 2 - 4
De Kominform-resolutie van 1948 contra Belgrado "principieel" gefundeerd geacht 3 - 4
Scherp antwoord van de Joegoslavische "Kommunist" aan de Chinese partijleiding 4 - 5
Principiële veroordeling van het Zuidslavische partijprogram door het VIIIste Chinese partij-congres 5 - 6
Mogelijke beweegredenen voor en gevolgen van het weer opgerakelde geschil 6 - 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 9-32
Eigen orgaan van de CPN-oppositie "De Brug" 9
Wagenaar: Oppositie blijft communistisch en anti-revisionistisch 9 - 10
"Oude partijgenoot" verwijt De Groot vroegere oppositie in de CPN 11 - 12
De omvang van de huidige oppositie 12 - 13
Geringe reactie van "De Waarheid" op de verschijning van "De Brug" 13 - 14
Partijbestuurzitting (31 mei en 1 juni) kondigt tegenmaatregelen aan 14
"Prawda" ondersteunt met een artikel van de dagelijks bestuurder Joop Wolff het standpunt van de CPN 15 - 16
Stellingname van CPN tegen de "dictatuur van De Gaulle" in Frankrijk 16 - 17
De verliezen van de CPN bij de jongste raadsverkiezingen 18 - 22
Mantelorganisaties; NVR-campagne tegen raketbases ontwikkelt zich langzaam 22 - 23
CPN-partijbestuur spoort aan tot verhoogde petitionnementsactiviteit in juni 22
Internationale (regionale) coördinatie van de communistische vredesacties beoogd; multilateraal partijberaad over de mogelijkheid daartoe op 4 en 5 maart te Luxemburg 23 - 24
Congres voor ontwapening en internationale samenwerking in juli a.s. te Stockholm 24-25
IVe Congres van de Internationale Democratische Vrouwen Federatie te Wenen; NVB-actie ter financiële ondersteuning 25 - 26
Internationaal Auschwitz-comité vergaderde eind mei te Amsterdam 26-27
Delegatie van "Nederland-USSR" in de Sowjet-Unie; contact, met "Georgiërs van Texel" 27 - 28
Vakbeweging: Vierde congres van de ABT/EVC heeft de oude leiders geroyeerd 28 - 29
Groep Reuter procedeerde in kort geding succesvol tegen bestuurders van de "contact-commissie" 29 - 30
EVC-brief en -brochure tegen de "scheurmakers" 30-31
5e EVC-congres begin november 1958 31-32
Zwakke internationale positie van EVC-verbondsbestuur 31-32

III. Overige Groeperingen 32-35
De Pacifistisch Socialistische Partij verwerft 17 raadszetels 32
Te verwachten gedragslijn van de PSP; mogelijke raakpunten voor een eventuele samenwerking met CPN-raadsleden 32-35

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 35-36
Aantal Indonesische studenten verlaat Nederland 35
Ambonezen in Nederland willen repatrieren 35
Uitbreiding van de culturele uitwisseling met de Chinese Volksrepubliek 36

Geen stakingen
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 9
Chroestsjow reorganiseerde de Sowjetleiding; dubbel leiderschap in zijn persoon 1
Maarschalk Boelganin's nieuwe lagere functie 1
F.R. Kozlow in partij en regering van de USSR naar het eerste plan 1
De Hongaarse reis van de nieuwe Sowjet-premier 2 - 4
Weer politieke spanningen tussen Moskou en Belgrado 4 - 7

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 9-27
Het royement van partij-voorzitter Wagenaar en van drie andere vooraanstaande CPN-figuren 9-10
Methode van verdachtmaking toegepast door De Groot c.s. 10 - 12
CPN-fractie in de Tweede Kamer uiteengevallen; "geen anti-communisme" 13 - 14
Partijbestuur CPN in zijn strijd tegen het politieke isolement 14 - 15
Verdere verslechtering van de financiële positie der CPN 15 - 16
Petitie tegen vestiging van raketbases in Nederland op gang; steun van de NVR 17 - 18
Het Vlle ANJV-congres; duidelijker communistische stellingname dan in het verleden 18 - 20
"N.U."-functionarissen op 1 mei-feest te Moskou 22 - 23
De twee-deling in de EVC; Landelijke EVC-conferentie in mei '58 enerzijds, buitengewoon congres in juni a.s. anderzijds 23 - 24
Communisten vormden nieuwe leiding in zes EVC-bonden 24 - 25
Landelijk tegen-secretariaat door partijgetrouwe EVC-figuren opgericht; landelijk adviesbureau als tegenhanger van het landelijk EVC-bureau voor rechtsbijstand in de maak 25 - 26
De internationale communistische relaties van de EVC; toenemend terrein-verlies van de groep Reuter c.s. 26 - 27

III. Overige Groeperingen 27 - 29
"Hinag"-bijeenkomst te Amsterdam; pleidooi van nietbestuursleden voor politieke activiteit 27 - 28
Nieuwe neo-nazistische jeugdorganisatie in oprichting 28 - 29

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 29 - 31
De aanhoudende moeilijkheden voor in Nederland studerende Indonesiërs 29
Terugslag van de onzekere toestand op het Indonesische verenigingsleven in ons land 29
De Ambonezen in Nederland; geen assimilatie 30
Kwalitatieve uitbreiding van Peking's diplomatieke vertegenwoordiging in Den Haag 31

Overzicht der stakingen in april 1958
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 11
Het doorvoeren van de agrarische hervormingen in de Sowjet-Unie 2
De verkiezing van de Opperste Sowjet; 400.000 "stemmen van onwaarde" 2 - 4
Boelganin uit de politieke leiding; Chroestsjow voortaan ook eerste minister; Worosjilow herkozen als "staatshoofd" der USSR 4
Stalin's fouten en verdiensten 4 - 5
Nieuw communistisch internationaal blad zal verschijnen 5
Gomulka verwijdert enige "stalinisten" 6
Een zuivering in Oost-Duitsland; verheerlijking van de macht 7-11

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 11-58
Internationale activiteiten van de CPN 11 - 14
Ontwikkeling van het conflict in de partij 14 - 17
Wiagenaar neemt stelling tegen De Groot 15 - 16
De Statenverkiezingen 1958; verliezen der communisten voornamelijk in de grote steden 17-20
Nederlandse Vredesraad zoekt in de actie tegen de raketbases niet-communistische medestanders 21-23
De (opgeheven) WOKS in een nieuwe verschijningsvorm 23-24
Het Vlle ANJV-congres voorbereid 24-26
De NVB en de Internationale Vrouwendag 27-28
Verdere afbraak van. de EVC 29-31
De "putsch" in"De Metaal/EVC" 31-32
"Voorlopige commissie" tegenover het EVC-secretariaat 32-34
De krachtsverhouding in het conflict tussen CPN/EVC ..... j& - 36
EVC en WVV 36-38

III. Overige groeperingen. 38 - 40
Het stembussucces van de Pacifistisch Socialistische Partij 38 - 39
"Hinag"'~activitëit vindt geringe weerklank in de kring van oud-poLitieke delinquenten- . . . . . . , . „ . . . , , . 39

IV Activiteiten van Indonesiërs etc. 40 - 41
Aanhoudende onzekerheden voor Indonesische studenten in Nedsrland 40
De agitatie onder Surinamers in ons land 40 - 41

Agenda
Stakingsoverzicht
Bijlage I.

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 9
De verkiezingen voor de Opperste Sowjet van de USSR 1 - 2
Het "Rode Leger" 40 jaar 2 - 3
De Grote Sowjet-Encyclopedie; nieuwe beknopte bijdrage over Stalin 3 - 4
Het "revisionistische gevaar"; Prawda-artikel van het hoofd der sectie agitatie en propaganda van het C.C. der CPSU 4 - 5
De agrarische, heryormjuigen;, plan-Chroestsjow door centraal comité goedgekeurd 5 - 7
Zuivering in de Oost-Duitse partijleiding 7 - 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 9-26
Reuter uit het partijbestuur uitgestoten; Brandsen als partijlid geschorst 9-10
Paul de Groot over zijn beleid 11-13
Zes nieuwe partijbestuurders alleen met raadgevende stem 13-14
Wijziging in het bestuur van "Bepenak" 15 - 16
Herdenking van de februaristaking te Amsterdam 16 - 17
De communistische vredesbeweging; voortgezette anti-Amerikaanse agitatie 18-19
Openlijke ANJV-steun aan de verkiezingscampagne van de CPN 19
Nieuw periodiek van het Culturele Informatie Centrum der Vereniging "Nederland-USSR" 19 - 20
De NVB en de Internationale Vrouwendag 20
Buchenwald-Vriendenkring 20 -21
Vakbeweging - "Ledenbrief" EVC als protest tegen de gedragingen der patijleiding 22 - 23
Standpunt van enkele EVC-bonden in de kwestie Reuter / Brandsen 23 - 25
De communistische acties in de bouwvakken 25 26

III. Overige groeperingen 26 - 30
De revisionisten en de orthodoxen van de 4e Internationale; de RCP en het Pablo-isme 25 - 30
Optreden van enkele oud-politieke delinquenten in de kring van ontevreden landbouwers 27 - 30

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc.
De moeilijkheden van in Nederland studerende Indonesiërs 30
Mogelijke vervanging van de "perhimpoenan Indonesia" door een andere vereniging 30
Chinese cultuur-spreiding 30 - 32

Stakingen
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1958

I. Communisme Internationaal 1 - 10
Toegenomen macht van het partijsecretariaat onder Chroestsjow 5 - 6
Zeker eerherstel van het geheime politie-apparaat in de USSR 6
Reorganisatie Sowjet-Vakverbond 1- 3
Veranderingen in de persoonsbezetting van de CPSU-leiding 3 - 5

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 10-30
Het conflict CPN-EVC; betekenis van de resoluties van 10-12-57 en 7-1-58 10-15
Paul de Groot weer in de aanval 13 - 14
Gewijzigde samenstelling CPN-Kamer fracties 15 - 16
Communistische vredesbeweging nog steeds op zoek naar een brede basis 19
De ANJV-leiding; plv. bestuurders 20
De verdere reacties van de communistische vakbeweging op het geschil met de partij 23-25

III. Overige groeperingen 30 - 32
P. S. P. -voorlichting tegen de NAVO 30-31

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 32 - 34
Stilzwijgen van de "P. I." 32
Ambonese problemen in Nederland 33

Stakingen
Agenda

Subscribe to 1958