You are here

1956

maandoverzicht december 1956
maandoverzicht november 1956
maandoverzicht september en oktober 1956
maandoverzicht juli en augustus 1956
maandoverzicht mei en juni 1956
maandoverzicht april 1956
maandoverzicht maart 1956
maandoverzicht februari 1956
maandoverzicht januari 1956

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1956

I. Communisgie Internationaal 1 - 14
Het contact tussen de Communistische en de niet-communistische wereld 1- 4
Enkele praktische doelstellingen van het XXe CPSUcongres; de geheime Chroestsjow-rede 1 - 3
Toenadering en verwijdering Sowjet-Unie/Joegoslavië 4 - 6
De CPN en het beleid van Moskou 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 14 - 39
Bindingen van de CPN-leiding aan Stalins persoon; afzwakking déstalinisatie 14 & 21
Vervroegd 18e Partijcongres te Amsterdam 17
Verstrakking partijlijn 21
Typering van de c.p. in Nederland 22
Verbreding werkterrein mantelorganisaties 23-32
Nasleep gebeurtenissen - Hongarije 30-32
Toenemende verzwakking en materiële nood EVC 32-35
Opvallende arbeidsconflicten in 1956 35-39

III. Overige groeperingen. 39 - 44
Politiek beleid links-socialisme: Socialistische Unie 39 & 40
Uitwerking van "intrede-politiek" der RCP 40 & 41
Anti-militairistische partij in oprichting 42
De- 'Derde Weg" contra de CPN 42 & 43
Pacifisme en anti-militairisme; commentaar in "Militia Christi" 43
Activiteit van oud-politieke delinquenten 43

IV. Activiteiten van Indonesiërs, Chinezen, West Indiërs etc. 44,45,46
Communistische propaganda in 1956 44
Optreden Chinese belangenverenigingen 45 46

Agenda
Overzicht stakingen december 1956

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1956

I. Communisme Internationaal
Het "onherroepelijk minimum": de handhaving van de volksdemocratische orde in Hongarije 2
Twee gewapende Sowjet-Russische interventies 2
De huidige situatie in Polen 2
Russisch-Poolse Verklaring van 18-11-'56 5
59e herdenking Russische oktober-revolutie; rede SUSLOW 7

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties
Anti-communistische ongeregeldheden 10
Partij standpunt t.a.v. Hongarije 11
Vrees voor toenemend isolement der partij 12
Protesterende auteurs en onderwijzers 13
CPN-dagblad in nood 14
Partij-contact en met Moskou en Peking 15/16
Vredesbeweging - Vacaturen en mutaties in de NVR 18
Jeugdbeweging - Bestuursmutaties in het ANJV 20
Vriendschapsvereniging - "NU" in ongunstige positie 20
Vakbeweging - Schade aan EVC-kantoren, oprichting 'Herstelfonds" 22
Vakbeweging - Mutaties in EVC 25
Vakbeweging - Verkiesingen in Metaalbedrijven 25

III. Overige Groeperingen
Socialistische Unie wil contact met democratische-socialisten 29
Persstemmen over Hongarije en Egypte in enige pacifistische en links-georganiseerde bladen 30

IV. Activiteiten van Indonesiërs, West-Indiërs en Chinezen
Congres PPI 32
Agenda
Overzicht stakingen in november 1956

Inhoudsopgave maandoverzicht september en oktober 1956

I. Communisme Internationaal
II. Activiteit van de C.P.N. en haar hulporganisaties
III. Overige Groeperingen
IV. Activiteit van Indonesiërs, West-Indiërs en Chinezen
V.Agenda
VI. Overzichten der stakingen in de maand september 1956 en oktober 1956
Bijlagen (3)
Index - Belangrijke feiten

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1956

I. Communisme Internationaal
II. Activiteit van de C.P.N. en haar hulporganisaties
III. Andere Stromingen
IV. Activiteit van Indonesiërs, West-Indiërs en Chinezen
V. Agenda
VI. Overzicht der stakingen in de maand juli 1956 en augustus 1956
Bijlage I
Bijlage II

Inhoudsopgave maandoverzicht mei en juni 1956

I. Communisme Internationaal
II. Activiteit van de C.P.N. en haar hulporganisaties
III. Andere Stromingen
IV. Activiteit van Indonesiërs, West-Indiërs en Chinezen
V. Agenda
VI. Overzichten der stakingen in de maand mei 1956 (1) en juni 1956 (2)
Bijlage I

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1956

I. Communisme Internationaal
II. Activiteit van de C.P.N. en haar hulporganisaties
III. Activiteit van Indonesiërs, West-Indiërs en Chinezen
IV. Agenda
V. Overzicht der stakingen in de maand april 1956

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1956

I. Communisme Internationaal
II. Activiteit van de C.P.N. en haar hulporganisaties
III. Andere Stromingen
IV. Activiteit van Indonesiërs, Chinezen, West-Indiërs etc.
V. Agenda
VI. Overzicht der stakingen in maart 1956

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1956

I. Communisme Internationaal
II. Activiteit van de C.P.N. en haar Hulporganisaties
III. Andere Stromingen
IV. Activiteit van Indonesiërs, Chinezen, West-Indiërs etc.
V. Agenda
VI. Overzicht der stakingen in de maand februari 1956

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1956

I. Communisme Internationaal 1
II. Activiteit van de C.P.N. en haar hulporganisaties 11
III. Activiteit van Indonesiërs, Chinezen, West-Indiërs etc. 25
IV. Agenda 28
V. Overzicht der stakingen in de maand januari 1956 29

Subscribe to 1956