You are here

105 FHE

105 Field Humint-eskadron (105 FHE)

In het tijdschrift VOC-mededelingen (nr. 4, 2011) stond een artikel over deze eenheid. De tekst van dit artikel volgt hierna.

Rondom de activiteiten van het 105 Field Humint-eskadron (105 FHE) heerst veel geheimzinnigheid. Binnen het FHE spreken wij liever van "zinnige geheimen" In dit artikel wordt een tipje van die sluier opgelicht en willen we een vorm van openheid en bekendheid creëren. Met name nu het Joint ISTAR Command een feit is en we voor de gehele krijgsmacht worden ingezet.

Wat betekent JOINT voor 105 FHE?

Joint voor 105 FHE betekent naast inzet ten behoeve van de gehele krijgsmacht ook dat de functies van 105 gevuld worden door alle vier de krijgsmachtdelen. Getalsmatig ziet het er als volgt uit, CLAS 63 personeelsleden, CZSK 11, KMAR 7 en het CLSK 4. Voor het eskadron is het uitdaging om de inlichtingenfuncties met het juiste personeel te vullen en militairen van het juiste kaliber te vinden en te binden, waarover later meer.

Informatiebehoefte

Tijdens missies bestaat er altijd een informatiebehoefte. Men zoekt naar antwoorden op belangrijke vragen, die uiteindelijk moeten leiden tot een goede inschatting van de dreiging in een bepaald gebied. Aan de hand van de geanalyseerde informatie worden beslissingen genomen. Het is de taak van een Field Humint Team (FHT) om mede antwoorden te zoeken op de vragen van de commandant. Het FHT zoekt naar de juiste personen die mogelijk deze vragen kunnen beantwoorden en het team maakt een selectie aan de hand van bijvoorbeeld welke motivatie hebben de personen om met ons te praten. Het FHT verzamelt de benodigde informatie uit de gesprekken met deze contactpersonen en maakt daar een verslag van en vervolgens wordt deze informatie d.m.v. de geëigende systemen verspreid. Het gesprek kan plaatsvinden tijdens een bezoek, of zelfs telefonisch. Het kan voorkomen dat deze informatie door ondervraging verkregen moet worden.

De tweede hoofdtaak voor het FHE is het leveren van Operationeel Ondervragers voor de gehele krijgsmacht. De analyse van de verkregen informatie wordt gedaan door het All Sources Intelligence Cell (ASIC).

Het gesprek

Het voordeel van Humint is dat, mits de relatie met de ondervraagde natuurlijk goed is, alles gevraagd kan worden. Zelfs de mogelijke intenties of andere ontastbaarheden die normaliter niet visueel of technisch meetbaar zijn door andere sensoren. Bijvoorbeeld in Afghanistan: wat zijn de intenties van een Taliban-commandant?
Het FHT kan als het ware in de gedachtewereld van de gesprekspartner betrokken worden. Om de waarde van Humint aan te geven: Humint heeft een essentiële bijdrage geleverd bij het lokaliseren van Saddam Hoessein en Osama Bin Laden.

Verantwoordelijkheden

Er rust een grote verantwoordelijkheid op het JISTARC personeel bij het werk binnen een FHT. Want de informatie die verkregen wordt, kan grote gevolgen hebben voor de bron die met ons gesproken heeft. Er dient dus zeer nauwkeurig en veiligheidsgericht om te worden gegaan met alle informatie aangaande de persoon, locatie en alle randinformatie die de identiteit van de bron zou kunnen identificeren. Bovendien kleven er soms politieke gevoeligheden aan; Nederland wil niet altijd met iedereen worden geassocieerd.

Selectie

De weg naar een baan van je leven. Helaas kan niet iedereen zomaar bij 105 FHE aan de slag, maar dient de kandidaat aan een bepaald competentieprofiel te voldoen.
JISTARC zoekt voor Humint operaties personeel dat o.a. communicatief zeer sterk is. De route die gevolgd moeten worden voor een plaatsing bij 105 FHE is als volgt: eerst vindt er een informatief gesprek plaats bij het FHE, dan wordt er een assessment gemaakt bij het PAS (Psychologisch Advies en Selectie) centrum en uiteindelijk volgt dan de CHC opleiding (Contact Handling Course). De opleiding is pas compleet als men een uitzending heeft gehad als ‘operator’ in een missiegebied.

Subscribe to 105 FHE