You are here

toestand wereld

Appreciatie van de Toestand


Naar aanleiding van spanningen in de wereld (Hongarije, Suez-crisis) hebben de gezamenlijke inlichtingendiensten vanaf november 1956 koortsachtig overleg gevoerd over de toestand in de wereld. Daarover werd met grote regelmaat door de Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gerapporteerd aan de Minister-president en anderen.

Deze verslagen zijn openbaar geworden en terug te vinden in het Nationaal Archief*.
Ze worden ook op deze site gepubliceerd:

Appreciatie van de Toestand 26 april 1957
Appreciatie van de Toestand 29 maart 1957
Appreciatie van de Toestand 1 maart 1957
Appreciatie van de Toestand 1 februari 1957
Appreciatie van de Toestand 4 januari 1957
Appreciatie van de Toestand 21 december 1956
Appreciatie van de Toestand 14 december 1956
Appreciatie van de Toestand 7 december 1956
Appreciatie van de Toestand 30 november 1956
Appreciatie van de Toestand 23 november 1956
Appreciatie van de Toestand 19 november 1956
Appreciatie van de Toestand 16 november 1956
Appreciatie van de Toestand 15 november 1956
Appreciatie van de Toestand 14 november 1956
Appreciatie van de Toestand 13 november 1956
Appreciatie van de Toestand 12 november 1956
Appreciatie van de Toestand 10 november 1956

* Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer A 1830.
(onder meer gebaseerd op: Kluiters, F.A.C.: De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 1993)

Subscribe to toestand wereld