You are here

1960

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1960

CPN - politieke partij
PSP - politieke partij
SWP - politieke partij
ANJV - politieke jongeren
OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (studenten)
Nederlandse Vrouwenbeweging - Vrouwenbeweging
Actie Algerije - solidariteit met Algerije
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
EVC - vakbeweging
Pegasus - boekhandel
Eurodivisie - extreem rechtse groep
Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers
Fédération Internationale de Résistance - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
Johannes Hendrikus Zwart - personen


CPN - politieke partij

 • bericht 522.450 - Bijeenkomst 17 communistische partijen uit de kapitalistische landen van Europa
 • bericht 527.876 - CPN-ontwerpprogramma voor uitbreiding der democratie en voor beperking van de macht der grote monopolies
 • bericht 529.253 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing in Moskou
 • bericht 531.733 - CPN-taktiek in de gemeenteraden
 • bericht 541.122 - Partijbestuurszitting van de CPN, mei 1960
 • bericht 543.774 - Communistische activiteiten in de Amsterdamse haven
 • bericht 545.417 - Agitatie van de CPN tegen de defensie
 • bericht 537.802 - Nationale manifestatie 15 mei 1960
 • bericht 545.431 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing in Moskou
 • bericht 551.233 - Communistische agitatie tijdens de Amsterdamse havenstaking
 • bericht 553.815 - CPN-partijbestuurszitting op 3 september 1960
 • bericht 556.110 - Nederlandse communisten op CPSU-scholing
 • bericht 559.560 - CPN-agitatie contra prof.dr. J. Kistemaker
 • bericht 570.148 - CPN-partijbestuurszitting oktober 1960
 • bericht 573.239 - Scholing in de CPN
 • bericht 576.000 - CPN-agitatie contra prof.dr. J. Kistemaker II


  PSP - politieke partij
 • bericht 524.197 - Groei van de PSP en inwendige tegenstellingen
 • bericht 525.569 - Commissoriaal advies aan het PSP-hoofdbestuur omtrent "De Linkse Groep"
 • bericht 542.620 - PSP-actie tegen Nieuw-Guinea-politiek
 • bericht 543.783 - PSP-actie tegen Nieuw-Guinea-politiek
 • bericht 545.403 - PSP-actie tegen Nieuw-Guinea-politiek


  SWP - politieke partij
 • bericht 524.177 - Ontwerpen van statuten en huishoudelijk reglement van de SWP
 • bericht 524.186 - Contacten van de SWP met het buitenland
 • bericht 524.199 - Het eerste partijcongres van de SWP
 • bericht 525.577 - Het 1ste partijcongres van de SWP
 • bericht 529.254 - Joegoslavische belangstelling voor de SWP
 • bericht 546.960 - Vacantiebezoek van SWP-ers aan Joegoslavië
 • bericht 554.753 - Partijbestuurszitting van de SWP, september 1960
 • bericht 557.673 - Landelijke conferentie van de SWP op 1 en 2 oktober 1960


  ANJV - politieke jongeren
 • bericht 524.200 - ANJV-jeugdvredesmanifestatie, Amsterdam, 10 januari 1960
 • bericht 545.419 - ANJV-activiteiten inzake de voorgenomen troepenuitzending naar Nieuw-Guinea
 • bericht 570.151 - Bijeenkomst internationaal voorbereidingscomité Wereldjeugdforum


  OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (studenten)
 • bericht 539.735 - Het 8ste OPSJ-congres


  Nederlandse Vrouwenbeweging - Vrouwenbeweging
 • bericht 524.188 - Het 6e NVB-congres


  Actie Algerije - solidariteit met Algerije
 • bericht 574.272 - "Actie Algerije"


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 522.472 - Vereniging "Nederland-USSR"
 • bericht 526.694 - Financiële positie "Vereniging Nederland-USSR"
 • bericht 572.527 - Algemene vergadering van de Vereniging "Nederland-USSR"


  Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
 • bericht 573.875 - Vergadering van het algemeen bestuur van de Nederlandse Vredesraad op 3 november 1960


  EVC - vakbeweging
 • bericht 528.166 - Het buitengewoon congres van de EVC-1958 op 30 en 31 januari 1961
 • bericht 530.273 - Het 6e congres van de EVC op 20 en 21 februari 1960
 • bericht 543.745 - Recente ontwikkelingen in de verhouding van het Wereldvakverbond tot Het Centrum (de EVC-1958) en de "oude" EVC


  Pegasus - boekhandel
 • bericht 539.741 - De activiteiten van Pegasus in 1959
 • bericht 554.304 - Stichting Uitgeverij en Boekhandel "Pegasus"


  Eurodivisie - extreem rechtse groep
 • bericht 570.446 - De Eurodivisie


  Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers
 • bericht 535.918 - Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers


  Fédération Internationale de Résistance - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
 • bericht 532.894 - Agitatie FIR tegen herleving fascisme en anti-semitisme
 • bericht 570.149 - Internationale conferentie van voormalige verzetsstrijders te Luik


  Johannes Hendrikus Zwart - personen
 • bericht 522.986 - Johannes Hendrikus Zwart
 • Subscribe to 1960