You are here

1961

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1961

CPN - politieke partij
SWP - politieke partij
communisme - politieke stroming
trotskisme - politieke stroming
anarchisme - politieke stroming
ANJV - politieke jongeren
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
vredesbeweging algemeen - vredesbeweging
Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
Kerk en Vrede - vredesbeweging
solidariteit met Spaanse politieke gevangenen en ballingen
EVC - vakbeweging
WVV - vakbeweging
HINAG - extreem rechtse groep
Eurodivisie - extreem rechtse groep
Islamitisch Genootschap - religieus
Herdenking Februaristaking - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
Fédération Internationale de Résistance - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
Rusland - buitenland


CPN - politieke partij

 • bericht 582.330 bericht CPN - partijbestuurszitting januari 1961
 • bericht 583.563 bericht Conferentie van communistische partijen in Moskou (november 1960) bericht Rede van P. de Groot
 • bericht 586.345 bericht De CPN in Friesland
 • bericht 588.882 bericht Positie van voormalige CPNberichtoppositieleiders
 • bericht 592.575 bericht Discussiegrondslag voor het 20ste congres van de CPN
 • bericht 596.562 bericht Het 20ste partijcongres van de CPN (Amsterdam, 20 t/m 22 mei '61)
 • bericht 596.567 bericht Het 20ste partijcongres van de CPN
 • bericht 601.273 bericht Communistisch succes bij ondernemingsraadverkiezingen van de NDSM en de mogelijke oorzaken hiervan
 • bericht 601.274 bericht Het communisme in Limburg
 • bericht 603.857 bericht Het aandeel van de communisten in de Amsterdamse havenstaking
 • bericht 603.976 bericht De CPN - districtsconferenties (juni - juli 1961)
 • bericht 607.605 bericht De kwestie Berlijn
 • bericht 609.236 bericht CPN - partijbestuurszitting augustus 1961
 • bericht 611.033 bericht CPN - agitatie in de kwestie Berlijn
 • bericht 615.643 bericht Resolutie van het partijbestuur der CPN
 • bericht 617.887 bericht CPN - tactiek inzake de Nederlandse Vredesraad
 • bericht 618.098 bericht CPN - agitatie rond de "Hinag"
 • bericht 619.304 bericht Een gemeenschappelijke verklaring van de communistische partijen van Nederland en Indonesië
 • bericht 621.705 bericht Standpunt CPN - leiding in conflict Moskou - Tirana
 • bericht 622.513 bericht Communistische agitatie inzake Nieuw - Guinea


  SWP - politieke partij
 • bericht 577.643 - Plannen van het SWP-partijbestuur
 • bericht 595.646 - Internationaal Contactbulletin


  communisme - politieke stroming
 • bericht Het communisme in Nederland


  trotskisme - politieke stroming
 • bericht De Vierde Internationale


  anarchisme - politieke stroming
 • bericht De anarchistische (vrij socialistische) groeperingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog


  ANJV - politieke jongeren
 • bericht 579.650 bericht Het 8ste ANJVberichtcongres
 • bericht 598.046 bericht Protestfietstocht VolkelberichtSoesterbergberichtAmsterdam op 21, 21 en 22 mei 1961


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 607.604 bericht Aanstaand bezoek aan Nederland van Russische toeristengroep


  vredesbeweging algemeen - vredesbeweging
 • bericht 588.881 bericht Acties voor vrede en ontwapening


  Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
 • bericht 607.603 bericht Controversen in de Nederlandse Vredesraad
 • bericht 615.859 bericht Vredesconferentie in Amsterdam
 • bericht 622.182 bericht Vernieuwing Nederlandse Vredesbeweging


  Kerk en Vrede - vredesbeweging
 • bericht 605.380 bericht Internationaal Christelijk Wereldvredescongres Praag, 13 t/m 18 juni 1961


  solidariteit met Spaanse politieke gevangenen en ballingen
 • bericht 593.733 Westeuropese conferentie voor amnestie aan Spaanse gevangenen


  EVC - vakbeweging
 • bericht 619.970 bericht Contacten van EVC-ers met Joegoslaven


  WVV - vakbeweging
 • bericht 619.828 bericht Het Wereldvakverbond en de communistische vakbeweging in Nederland


  HINAG - extreem rechtse groep
 • bericht 590.893 bericht Herdenkingscomité "Malente"
 • bericht 595.465 bericht Herdenkingscomité "Malente"
 • bericht 613.057 bericht "Hinag"berichtactiviteiten


  Eurodivisie - extreem rechtse groep
 • bericht 607.608 bericht Euro Divisie Nederland (EDN)


  Islamitisch Genootschap - religieus
 • bericht 615.294 bericht Islamitisch Genootschap


  Herdenking Februaristaking - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
 • bericht 584.781 bericht De herdenking van de Februariberichtstaking


  Fédération Internationale de Résistance - verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog
 • bericht 589.533 bericht Actie "Verenigd Verzet 1940 - 1945" tegen Westduitse staatssecretaris Globke
 • bericht 604.293 bericht Groeiende tegenstellingen in het Internationale Dachau - Comité


  Rusland - buitenland
 • bericht 593.115 - Veranderingen aangestreept in Russische paspoorten
 • Subscribe to 1961