You are here

1965

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1965

groepen algemeen
CPN - politieke partij
PSP - politieke partij
De Boerenpartij - politieke partij
trotskisme - politieke stroming
ANJV - politieke jongeren
Socialistische Jeugd (SJ) - politieke jongeren
Provo - politieke jongeren
Nederlandse Studenten Raad (NSR) - studentenbeweging
Politeia - studentenbeweging
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
"COMITÉ VAN 100" - vredesbeweging
Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie
Europafront voormalig Jong Europa


groepen algemeen

 • bericht 793.692 - Beschouwing over enige politiek extremistische c.q. extreme groeperingen in Nederland uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid


  CPN - politieke partij
 • bericht 776.267 - CPN-symposium "De uitdaging van het Marxisme"
 • bericht 784.520 - Positiebepaling CPN
 • bericht 788.952 - De CPN en de regionale communistische conferentie van Brussel


  PSP - politieke partij
 • bericht 788.945 - Internationale samenwerking van links-socialistische partijen in West-Europa
 • bericht 805.037 - Algemene vergadering der Pacifistisch Socialistische Partij 1965


  De Boerenpartij - politieke partij
 • bericht 786.686 - De Boerenpartij en de Rijnmondverkiezingen


  trotskisme - politieke stroming
 • bericht 792.086 - De Vierde Internationale


  ANJV - politieke jongeren
 • bericht 774.223 - Het 10de ANJV-congres
 • bericht 779.888 - Voorbereidingen in Nederland voor het 9e Wereldjeugdfestival
 • bericht 791.265 - Het 9e Wereldjeugdfestival uitgesteld


  Socialistische Jeugd (SJ) - politieke jongeren
 • bericht 798.397 - Tentoonstelling van de Socialistische Jeugd (SJ) over het hedendaags fascisme
 • bericht 805.167 - Het 5e Congres van de Socialistische Jeugd (SJ)


  Provo - politieke jongeren
 • bericht 790.476 - Nieuwe anarchistische activiteit onder de benaming "Provo"


  Nederlandse Studenten Raad (NSR) - studentenbeweging
 • bericht 771.155 - Wijziging in het standpunt van de Nederlandse Studenten Raad (NSR) met betrekking tot de communistische internationale studentenorganisatie, de IUS


  Politeia - studentenbeweging
 • bericht 808.893 - Europa-congres van "Politeia"
 • bericht 806.625 - Studentenreis naar Cuba


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 773.972 - Culturele overeenkomst tussen "Nederland-USSR" en Sowjet-Russische organisaties
 • bericht 793.176 - Het beleid van de Sowjet-Unie inzake de culturele uitwisseling met Nederland
 • bericht 804.903 - Activiteiten van de Vereniging Nederland - USSR


  Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
 • bericht 769.387 - Anti-MLF-demonstratie
 • bericht 781.242 - Samenwerking communisten en pacifisten
 • bericht 796.125 - Wereldcongres voor vrede, nationale onafhankelijkheid en algemene ontwapening, Helsinki, 10-16 juli 1965


  "COMITÉ VAN 100" - vredesbeweging
 • bericht 779.246 - De Comité van 100-Beweging


  "Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie
 • bericht 793.693 – Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie


  Europafront voormalig Jong Europa
 • bericht 787.061 - Jong Europa-Europafront
 • Subscribe to 1965