You are here

1966

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1966

CPN - politieke partij
PSP - politieke partij
De Boerenpartij - politieke partij
trotskisme - politieke stroming
politieke jongeren - algemeen
Provo - politieke jongeren
Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB) - studentenbeweging
OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (studenten)
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
Vietnam - solidariteit algemeen
anti-kolonialisme - algemeen
Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
Christelijke Vredesconferentie (CVC)
Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie
rechts extremisme algemeen - extreem rechtsCPN - politieke partij

 • bericht 814.138 - CPN op weg van Moskou naar Peking?


  PSP - politieke partij
 • bericht 817.585 - Bijzonder congres van de PSP
 • bericht - Anti-NAVO-acties der Pacifistisch Socialistische Partij


  De Boerenpartij - politieke partij
 • bericht 827.166 – Neo-nazistische invloed in de Boerenpartij?


  trotskisme - politieke stroming
 • bericht 820.670 - Recente ontwikkelingen in de Trotskistische beweging
 • bericht - Recente ontwikkelingen in de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale
 • bericht 828.271 - Bijlage III Trotskisme in Nederland


  politieke jongeren - algemeen
 • bericht 820.971 – Comite 19 maart 1966


  Provo - politieke jongeren
 • bericht 820.972 - Voorbereiding ABC-protestmars
 • bericht 838.419 – De 'Provo’s', exponent van hedendaags radicalisme onder de jeugd
 • bericht 847.794 – Internationaal provo-congres in het Europa-huis te Borgharen
 • bericht 851.235 – Provo-concilie in Borgharen


  Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB) - studentenbeweging
 • bericht 810.082 - Het 4e congres van de SVB


  OPSJ - Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (studenten)
 • bericht 813.239 - Het 11e OPSJ-congres


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 814.140 - De Vereniging "Nederland - USSR"
 • bericht 814.500 - De Vereniging "Nederland - USSR"
 • bericht 818.237 - De Vereniging "Nederland-USSR"


  Vietnam - solidariteit algemeen
 • bericht 827.171 - Verdere ontwikkeling van de activiteiten inzake Vietnam


  anti-kolonialisme - algemeen
 • bericht 849.531 - Oprichting van (trotskistisch) anti-koloniaal comité


  Nederlandse vredesraad - vredesbeweging
 • bericht 817.588 - Paasmarsen in 1966
 • bericht 850.154 - Voorbereiding tot een landelijke manifestatie van het "Nederlands komitee tegen de verspreiding van kernwapens"


  Christelijke Vredesconferentie (CVC)
 • bericht 828.271 - Bijlage I De (Praagse) Çhristelijke Vredesconferentie' (CVC)
 • bericht 828.271 - Bijlage II 'De Berlijnse Conferentie'


  "Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie
 • bericht 841.937 - De 'Stichting tot bevordering van studie, vorming en training in geweldloze weerbaarheid'


  rechts extremisme algemeen - extreem rechts
 • bericht 825.027 - Herverschijning van het blad 'Revisie'
 • bericht 830.579 – Begrafenis Sepp Dietrich
 • bericht 842.087 – De Vrije Richting
 • bericht Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
 • Subscribe to 1966