You are here

1964

inhoudsopgave ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1963

CPN - politieke partij
PSP - politieke partij
ANJV - politieke jongeren
Politeia - studentenbeweging
Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB) - studentenbeweging
Nederlandse Vrouwenbeweging - Vrouwenbeweging
Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
Pegasus - boekhandel
Christelijke Vredesconferentie (CVC)
Comité 1961 voor de Vrede
Women's International Strike for Peace (WISP)
Spaanse communisten in Nederland
Carlisme
Europafront, voormalig Jong Europa


CPN - politieke partij

 • bericht 732.029 - De CPN en het internationaal communistisch overleg
 • bericht 734.128 - Voorbereiding 21e CPN-congres
 • bericht 742.297 – 21e Partijcongres van de CPN
 • bericht 743.577 – CPN-Partijbestuurszitting op 19 en 25 april 1964
 • bericht 755.782 – Anti-Duitse agitatie
 • bericht 760.845 – Buitenlandse contacten van de CPN
 • bericht 761.435 - Onderhoud Paul de Groot met PKI-bestuursleden
 • bericht 765.767 – Het Sino-Sowjet conflict
 • bericht 766.897 – De CPN tussen Moskou en Peking


  PSP - politieke partij
 • bericht 740.357 – Demonstratief PSP-congres


  ANJV - politieke jongeren
 • bericht 717.531 - Komsomol-vertegenwoordigers waren in Nederland
 • bericht 743.764 - Protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdam op 16, 17 en 18 mei 1964


  Politeia - studentenbeweging
 • bericht 742.572 – Studentenvereniging Politeia


  Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB) - studentenbeweging
 • bericht 756.983 - De Studentenvakbeweging (SVB)


  Nederlandse Vrouwenbeweging - Vrouwenbeweging
 • bericht 738.979 – Het 7e NVB-congres


  Vereniging "Nederland-USSR" - niet gouvernementele organisatie
 • bericht 716.916 – Culturele overeenkomst Nederland-USSR
 • bericht 763.974 – Culturele uitwisseling met de Sowjet-Unie


  Pegasus - boekhandel
 • bericht 755.846 - Buitenlandse handel van "Pegasus"


  Christelijke Vredesconferentie (CVC)
 • bericht 739.304 – Christelijke Vredesconferentie


  Comité 1961 voor de Vrede
 • bericht 737.043 – Demonstratie tegen kernbewapening op 4 april 1964
 • bericht 764.439 – Demonstratie tegen de vorming van een MLF


  Women's International Strike for Peace (WISP)
 • bericht 740.557 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie op 12, 13 en 14 mei a.s.
 • bericht 742.118 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie in Den Haag op 12, 13 en 14 mei
 • bericht 742.119 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie op 12, 13 en 14 mei a.s.
 • bericht 742.493 – Activiteiten van de "Women's International Strike for Peace" (WISP) tijdens de NAVO-conferentie in Den Haag op 12, 13 en 14 mei
 • bericht 741.487 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie
 • bericht 741.863 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie
 • bericht 741.957 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie
 • bericht 741.960 – Activiteiten tegen de NAVO-conferentie op 12, 13 en 14 mei a.s. in Den Haag


  Spaanse communisten in Nederland
 • bericht 735.434 – Communistische activiteiten onder Spaanse arbeiders in Nederland


  Carlisme
 • bericht 732.668 - De Carlistische beweging
 • bericht 734.557 - Agitatie inzake het Carlisme (2)
 • bericht 735.023 - Agitatie rond het Carlisme
 • bericht 738.763 - Agitatie rond het Carlisme
 • bericht 738.764 - Agitatie rond het Carlisme
 • bericht 739.616 - Agitatie rond het Carlisme
 • bericht 740.573 - Agitatie rondom het Carlisme
 • bericht 741.023 - Agitatie rondom het Carlisme
 • bericht 741.270 - Agitatie rondom het Carlisme


  Europafront voormalig Jong Europa
 • bericht 745.012 - Tymon Balk
 • Subscribe to 1964