You are here

NSR

Nederlandse Studenten Raad (NSR)

Nederlandse Studenten Raad (NSR) opgericht in 1945 als besluitvormende orgaan van de Nationale Unie van Studenten aan de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen, vertegenwoordigers van studentenverenigingen en -instellingen, vanaf 1964 bestaand uit de leden van de Raad van Vijftig, buitengewone leden en waarnemers; kwam op voor de belangen van studenten, zoals financiële voorzieningen en maatregelen, juridische positie, huisvesting, gezondheidszorg, eettafels, onderwijsdemocratisering en rechten van studenten in andere landen; de raad kende jaarlijkse Nationale Congressen, een tiental commissies onderwijs en voorlichting, een sociale commissie, cultureel secretariaat, perssecretariaat, vanaf 1964 de formeel onafhankelijke stichting Algemeen Studenten Persbureau (ASP) met een radioprogramma en periodieken Student en NSR-bulletin, en commissie buitenland, vanaf 1965 de stichting Netherlands Student's Bureau for International Co-operation (Nesbic) voor ontwikkelingssamenwerking. (Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG)


AIVD Inzagedossier Nederlandse Studenten Raad (NSR), 1965-1972

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1969

 • bericht 961.995 - De Anti-NAVO-campagne
 • bericht 967.895 – Anti-NAVO-campagne
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 1
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 2
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 3
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 4
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 5
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 6
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 7
 • bericht 975.429 – Bulletin Anti-NAVO-acties nr 8
 • bericht 978.578 – Anti-NAVO congres te Amsterdam

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1965

 • bericht 771.155 - Wijziging in het standpunt van de Nederlandse Studenten Raad (NSR) met betrekking tot de communistische internationale studentenorganisatie, de IUS
 • maandoverzicht mei 1965
 • Subscribe to NSR