You are here

SVB

Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB)

De oprichting in 1963 van de Nederlandse Studenten Vakbeweging bracht een kleine aardverschuiving teweeg in universitair Nederland. Niet alleen vanwege haar roep om democratisering, maar ook met haar pleidooi voor meer maatschappelijk engagement. Dit betekende een duidelijke breuk met de traditionele opvatting dat de universiteit een gemeenschap is die losstaat van de maatschappij. In die betekenis diende de student asociaal te zijn en apolitiek; hij diende zich te onthouden van politieke stellingname. Het prototype van deze traditionele student was de Leidse 'corpsbal', een lid van het Leidsch Studenten Corps (LSC). Leiden kent immers de langste studenrentraditie, omdat hier de oudste universiteit staat. Nadat in 1900 de vrouwelijke studenten zich verenigden in de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden (W SL) kwam er een vrouwelijke variant van de Leidse corpsbal bij, de èle. Ook deze vereniging wenste politiek neutraal te blijven .
Opgericht in 1963; in 1970 werden de activiteiten gestaakt.
zie ook


AIVD Inzagedossier Studenten Vak Beweging (SVB), 1964-1969

Jaren zestig

Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1969

 • bericht 963.011 – 11e Landelijk congres van de Studenten Vakbeweging

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1968

 • maandoverzicht september 1968
 • bericht 908.664 - Ontwikkelingen in de Studenten Vakbeweging (SVB)

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1966

 • bericht 810.082 - Het 4e congres van de SVB

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1965

 • maandoverzicht november 1965

  Ambtsberichten/veldrapportages/specifieke berichten in 1964

 • bericht 756.983 - De Studentenvakbeweging (SVB)
 • Subscribe to SVB