You are here

101 MIDcie

101 Militaire inlichtingendienst Compagnie (101 MIDcie) 1950 - 1995


In het kader van de in 1950 ingevoerde Amerikaanse legerorganisatie (NAVO) werd op 1 maart 1954 de 101 MIDcie opgericht. Organisatorisch ressorteerde de 101 MIDcie onder het Eerste Legerkorps, operationeel ressorteerde zij onder de LAMID.


Taak

Verwerking van tactische gegevens. Het personeel (ca 60 man) ging mee met grote legeroefeningen, onder andere voor het ondervragen van krijgsgevangenen.


In 1962 was de indeling

-1. staf;
-2 operationele talenploegen,
onderverdeeld in ondervragingsploegen (ondervraging van krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers in hun eigen taal), vertaalploegen (vertaling uit een vreemde taal van documenten met waarde voor de gevechtsinlichtingen), tolkenploegen (assistentie bij onderhandelingen van commandanten en stafofficieren met geallieerde legers en burgers van een bevriend land) en een documentenonderzoekploeg (analyse van buitgemaakte documenten);
- 3 overige operationele ploegen,
onderverdeeld in slagordeploegen (verschaffing van slagorde-gegevens betreffende de tegenstander), luchtfoto-onderzoek (interpretatie van luchtfoto's met betrekking tot de opstelling van vijandelijke troepen, plaats en identificatie van wapens, verdedigingswerken en statische inrichtingen), een technische inlichtingen coördinatieploeg (coördinatie van verzamel- en verwerkingsorganen voor technische en wetenschappelijke inlichtingen) en een redactieploeg (redactie, correctie en vermenigvuldiging van rapporten);
- 4 dienstenploegen,
onderverdeeld in een bewakingsploeg en een geluidsopnameploeg.


Latere indeling

— legerkorpsondervraag- en documentenonderzoekcentrum (LKODOC, Later veranderd in LKOMDOC: Legerkorps Ondervraag-, Materieel- en Documentenonderzoekcentrum);
— terreinanalyse-afdeling (TAP: terreinanalistenploegen);
— technische inlichtingenafdeling (TIC);
— slagorde-afdeling (SLO);
— ondersteuningsploegen ten behoeve van de secties G2/S2 van het Legerkorps, de divisies en de brigades.

Het personeel van het ondervraag- en documentenonderzoekcentrum heeft een cursus Russisch en een opleiding in ondervragingstechnieken bij de 'School Militaire Inlichtingendienst' (SMID) gevolgd; de terreinanalisten worden opgeleid bij de BIMA van de SMID.

In het blad Intell-scoop (later Info-Scoop hebben verschillende artikelen gestaan over de eenheid zelf en verschillende afdelingen: de ondervragers, de terreinanalisten,

Subscribe to 101 MIDcie