You are here

101 MIPel

101 Militaire Inlichtingendienst Peleton (101 MIPel)

Per 1 juli 1995 is de naam van de III Contra Inlichtingen Detachement (III CID) veranderd in 101 Militaire Inlichtingendienst Peleton (101 MIPel). De omvang van de eenheid werd verminderd.

zie III Contra Inlichtingen Detachement (III CID)

en zie 103 Intelligence, Surveillance, Targetacquisation en Reconnaissance bataljon (103 ISTAR)

Subscribe to 101 MIPel